Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Mange afgørelser i det offentlige bygger i dag på skøn, og beslutninger træffes igennem samtaler og forhandlinger mellem sagsbehandlere og borgeren. Hvis man i stedet vil benytte kunstig intelligens i administration, kræver det, at principperne bag afgørelserne kan sættes på en formel. Men kan man gøre det, uden at borgernes rettigheder forandres?

I de kommende år vil maskinerne blive væsentligt bedre til at vurdere mere komplekse forhold – og dermed vil de begynde at brede sig til flere områder. Og hver gang anvendelsen af maskiner udvides, vil vi støde på de samme dilemmaer: Er maskinen vitterligt kompetent nok til at vurdere sagen? Sker der en ændring i vurderingen af sager, når maskiner overtager?

For at automatisere sagsbehandlingen skal love og bestemmelser oversættes til kode, som maskiner kan forstå og handle ud fra. Som ved enhver anden oversættelse fra et sprog til et andet vil der uvægerligt være nuancer og betydninger, som forandres.

Login