Asteroiden er landet

Hvis en asteroide havde kurs mod jorden og truede med at ødelægge civilisationen, ville verdens beslutningstagere for længst have været i højeste alarmberedskab for at redde planeten. Men når det gælder de globale klimaforandringer, diskuterer de stadig situationens alvor. Reelt er katastrofen allerede indtruffet. Klimaforandringernes voldsomme konsekvenser viser sig hver dag, og det er nu usandsynligt, at de globale temperaturstigninger kan holdes på to grader. Det er stadig ikke lykkedes at nedbringe det globale CO2-udslip. Og i løbet af de kommende 35 år vil milliardbefolkningerne i Indien og Kina syvdoble deres forbrug. Der er akut brug for en helt ny forbrugs- og industrikultur – og en ny form for klimakommunikation, der mobiliserer verdensbefolkningen til at lægge pres på deres ledere.

Forestil dig, at en asteroide har kurs mod jorden. Vi ved, at den rammer, og at det sker inden for det næste tiår.

På alle tv-kanaler og sociale medier holder videnskabsfolk løbende befolkningen opdateret med de nyeste prognoser for asteroidens bane og de forventede skader. Jo mere grundige beregningerne bliver, jo mere voldsomme er de konsekvenser, der tegner sig.

Millioner af mennesker vil omkomme, og asteroiden vil for altid ændre livsbetingelserne på kloden. Der er tale om en gradvis spredningseffekt med uoverskuelige konsekvenser. Mange dyrearter, planter og naturrigdomme vil forsvinde som følge af det chok, asteroiden påfører jordens biologiske og økologiske balancer.

Login