Borgerforslag på samlebånd

Foreløbig har 24 af de 883 borgerforslag samlet de nødvendige 50.000 støtter for at blive behandlet i Folketinget. Kun to er vedtaget. Men mange forslag finder alligevel vej til lovmøllen i en eller anden form.

Der er opnået mindst 50.000 underskrifter på ét borgerforslag for hvert af ministerierne Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Social- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt et enkelt til Folketinget.

Læs mere her

Login