Byers magt vokser, mens nationers skrumper

Efter flere århundreders styrkelse af nationalstaten er byerne igen ved at træde i karakter som fremtidens vækst- og magtcentre. Stuttgart, New York, London, Paris og København viser vejen.

København er blevet en international aktør, som samarbejder med ligesindede storbyer i Norden, Europa og globalt om at løse fælles udfordringer.

Danmarks hovedstad har vigtige selvstændige relationer til byer som Malmø, Oslo og Hamborg i bestræbelserne på at udnytte mulighederne i det regionale vækstrum, som Nordtyskland og det sydlige Skandinavien omkring Østersøen udgør.

På europæisk niveau er København medlem af Eurocities, der samler 130 storbyer fra 35 europæiske lande, og på globalt plan er København aktiv i organisationen C40, der blev grundlagt i 2005 af Londons daværende overborgmester og siden fik Michael Bloomberg, New York Citys daværende milliardærborgmester, som formand. C40, der har den danske filantropiske fond Realdania som strategisk partner og sponsor, åbnede i år et særligt innovationskontor i København.

Login