Byggeriet vil være centrum for ny industriel revolution

Med en ny 'Build 4.0'-portal inviterer byggeriet nu andre brancher til at være medudviklere på digitale løsninger, der kan gøre byggebranchen til centrum for fremtidens industrielle revolution.

Bjarke Wiegand

Et nyt buzzword breder sig i øjeblikket med stor hast blandt virksomheder, der arbejder med byggeprojekter.

’Build 4.0’, eller på godt gammeldags dansk ’Byg 4.0’, er på alles læber i byggebranchen fra bygherrer, entreprenører og producenter af byggematerialer over rådgivende ingeniører til arkitekter og byplanlæggere.

Termen dækker over byggebranchens omstilling til den såkaldte fjerde industrielle revolution og dertilhørende anvendelse af nye teknologier som internet of things (IoT), big data, droner, førerløse GPS-styrede maskiner, 3D-print samt robotter og anden automationsteknologi.

Endnu er det kun de aktører i byggeriet, der er absolut længst fremme, som er begyndt at implementere disse teknologier, og endnu står begrebet i skyggen af fremstillingsindustriens hypede brug af termen industri 4.0.

Build 4.0 skal defineres
Anvendelsen af IoT, big data og kunstig intelligens i forbindelse med opførsel og drift af bygninger er kun et hjørne af, hvad Build 4.0 omfatter. Økosystemet omkring arkitektur, bygninger og bymiljøer er omfattende, og alle aktører står for at skulle finde deres plads i forhold til nye, digitale arbejdsgange og samarbejdsformer samt anvendelse af øvrige industri 4.0-teknologier som droner, robotter og 3D-print. Det er det, som den nye Build 4.0-platform skal bidrage til. ”I første omgang er det en videndelingsplatform, hvor vi lægger information om alt fra udviklingsaktiviteter til arrangementer og cases op. Og så må vi udfolde og konkretisere, hvad Build 4.0 er derfra,” siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Men det står til at ændre sig fra i dag, hvor portalen Build 4.0 går i luften med ambitioner om ikke bare at samle byggebranchens mange aktører, men også øvrige brancher og sektorer, om at gøre bygninger og bymiljøer til motor for udvikling af nye digitale industri 4.0-løsninger.

Som en af initiativtagerne til portalen Michael H. Nielsen, direktør for Erhvervs- og brancheservice i Dansk Byggeri, siger:

”Build 4.0 er en videndelingsplatform, som skal aktivere byggebranchen, men også andre brancher, som kan være med til at udfolde industri 4.0 i en byggesammenhæng.”

Styrker fra masseproduktion

Michael H. Nielsen erkender, at byggebranchens aktører som udgangspunkt ikke er blandt de hurtigste til at tage nye teknologier til sig, men han mener, at branchens erfaringer med at producere unikke produkter til mange brugere og dens tradition for brede, tværfaglige samarbejder kan bidrage til at løfte industri 4.0 ind i helt nye anvendelsesområder, der kan skabe danske konkurrencefordele. 

”En bygning er ofte et unika i modsætning til serieproducerede industriprodukter. Build 4.0-platformen skal bruges til at finde svar på, hvordan vi kan transformere styrkerne fra den industrielle serieproduktion over på den måde, vi producerer unikaer på. På den måde bliver der skabt ny innovation, der kan være med til at flytte ikke kun byggeriet men også udviklere af f.eks. robotteknologi, der kan håndtere byggetekniske opgaver,” siger Michael H. Nielsen.

Ud over Dansk Byggeri tæller initiativkredsen omkring portalen også innovationsnetværket Innobyg samt den nye innovationshub Bloxhub. Sidstnævnte samler arkitekter, designere, it-virksomheder, forskere og iværksættere om at gøre Danmark til verdens førende udviklingscentrum for bæredygtige byløsninger. Denne mission kan ifølge direktøren for Bloxhub, Torben Klitgaard, i sig selv blive en vigtig driver for ny teknologiudvikling, da enhver virksomhed og enhver person agerer ud fra en bygning og ofte også et bymiljø.

”Det er menneskers adfærd i det byggede miljø, der alt andet lige driver en virksomhed eller et samfund. Den kan vi understøtte, påvirke og monitorere gennem den teknologi, der bliver indlejret i bygningerne og de objekter, vi omgiver os med,” siger Torben Klitgaard.

Samarbejdskultur som lokkemad

Når parterne i dag lancerer Build 4.0-portalen, er den til en start kun det, den udgiver sig for, nemlig en digital platform, der skal sætte spot på nye, innovative løsninger i byggeriet og ikke mindst på de udfordringer, som skal løses, for at hele byggebranchens værdikæde kan komme med på den fjerde industrielle revolution. Succesen står og falder dog med, at virksomheder fra andre brancher også køber ind på konceptet og begynder at bidrage til udviklingen. 

”Byggeriet kan ikke udvikle det her alene. Vi skal have andre kompetencer med. Det er en forudsætning for, at der kan udvikles nye løsninger,” siger Torben Klitgaard.

Udgangspunktet er imidlertid godt. Således er der alene i Bloxhubs medlemskreds førende it-kompetencer i form af Alexandra Instituttet, førende design- og ledelseskompetencer i skikkelse af Dansk Design Center og store tech-virksomheder som Hitachi, der er førende inden for big data-løsninger. Samtidig mener Torben Klitgaard, at byggebranchen yderligere kan lokke med opgaver og erfaringer inden for tværfagligt samarbejde, som andre brancher kan tage ved lære af.

”En af de helt store udfordringer, når man taler om industri 4.0, er, at man kommer til at arbejde langt tættere sammen med mange forskellige aktører og fagligheder. Hvis man kigger på, hvordan byggerier udføres i dag, fra idéudvikling over projektering til udførsel, så er det et stort samarbejdsprojekt fra start til slut. Så hvis der er noget, som byggeriet kan, er det at bringe forskellige kompetencer i spil i udviklingen af løsninger. Det kan andre lære af, for det er en samarbejdsmodel, som i takt med den stigende digitalisering også vil vinde frem i andre brancher,” siger Torben Klitgaard. 

Han understreger, at det ikke kun er byggeriet, der vil profitere af, at byggebranchen bliver bedre til at tage industri 4.0-teknologier til sig.

”Tingene hænger jo sammen. Byggeriet leverer infrastruktur i form af bygninger og byrum, men teknologien åbner op for, at alle mulige andre teknologileverandører kan logge ind i samarbejdet og levere løsninger, der kan understøtte det.”

Talende bygninger

Et godt eksempel på den nye form for win-win-samarbejder, der kan gøre bygninger og byggebranchen til omdrejningspunkt for digitalisering, er servicegiganten ISS’ samarbejde med it-giganten IBM om ’talende bygninger’. ISS styrer og udfører forskellige former for service som vedligehold, rengøring, kantinedrift m.m. på mere end 25.000 kontorbygninger verden over. Den opgave står nu over for at blive optimeret og videreudviklet ved hjælp af anvendelse af IoT og kunstig intelligens, der skal få bygningerne til selv ’at kunne fortælle’, hvordan de bruges, og hvor der er behov for service. 

”Alle bygningsinstallationer skal tale til os,” siger driftsdirektør i ISS, Martin Gaarn Thomsen.

Han står i øjeblikket i spidsen for projektet, hvor ISS i samarbejde med IBM vil opsamle detaljerede data om brug og tilstand af lokaler, døre, vinduer, stole, borde, pumper, toiletter, klima- og ventilationsanlæg m.m. Formålet er todelt: Dels vil ISS gerne kunne tilbyde en bedre og billigere service, og dels vil man gerne kunne tilbyde virksomheder, der enten ejer eller lejer sig ind, samt bygningernes brugere, helt nye services, der kan optimere deres forretning og på længere sigt indgå som et element i kunder og brugeres overordnede industri 4.0-strategi. 

”Vi har den fordel, at vi får de daglige data fra de her bygninger. Vi kan opfange en masse data, der kan blive stillet til rådighed for virksomhederne, så de kan bruge dem til at optimere deres aktiviteter,” siger Martin Gaarn Thomsen.

Til en start vil ISS dog kun bruge data til at optimere deres egne facility management-opgaver. Det kan være alt fra optimering af drift og vedligehold af bygningen, ved at bygningskomponenter som pumper, ventilationsanlæg m.m. selv ’sladrer om’, hvornår de trænger til udskiftning eller vedligehold, til reduktion af madspild i kantiner, ved at køkkenpersonalet ved, nøjagtig hvor mange mennesker der er i bygningen, eller mere fokuseret rengøring og vagttjeneste, ved at servicepersonalet målrettet kan dirigeres hen til f.eks. de lokaler, der til enhver tid trænger mest til rengøring. Men det kan også være nye services, der optimerer brugernes forretning ved f.eks. at udnytte sensorer i stole, borde og lokaler til at fortælle, hvor der er ledige arbejdspladser eller mødelokaler, som brugerne kan disponere over.

Leverandører som medudviklere

Rygraden i det nye system er IBM’s IoT-cloudplatform Watson, der kan opsamle og analysere data fra millioner af sensorer og IoT-enheder. Platformen, der bl.a. bygger på kognitive teknologier, gør det muligt at foretage big data-analyser og gennemskue helt nye sammenhænge, som ISS kan bruge til at optimere sine services og udvikle helt nye forretningsområder. 

Indtil videre har ISS installeret teknologien i 10 af sine egne hovedkontorer verden over, herunder i København, for at teste og udvikle systemerne, men planen er allerede fra næste måned at rulle systemet ud til bygninger i hele verden. Målet er at indføre teknologierne i 10.000 bygninger over de næste 2 år. Med projektet bliver ISS trendsættende inden for digitalisering af bygningsdrift, som er den mest omkostningstunge del af en bygnings livscyklus.

”Vi er de første i vores industri, der benytter os af den her teknologi i den skala,” siger Martin Gaarn Thomsen.

Dermed er ISS også trendsættende med hensyn til at inddrage parter fra øvrige brancher i udviklingsarbejdet. 

”Vi kan ikke opfinde alting selv, og vi skal under ingen omstændigheder opfinde vores egne standarder. Derfor har vi valgt at benytte en åben platform, så vi kan samle data ind fra alle former for IoT-komponenter, og vi samarbejder med en stor bredde af virksomheder inden for både industri, teknologi og service,” siger Martin Gaarn Thomsen.

Den primære teknologipartner i projektet er naturligvis IBM. Herfra melder adm. direktør i Danmark, Henrik Bodskov, at der også er ny læring og forretningsudvikling at hente for IBM i den type samarbejde, som ISS lægger op til.

”I modsætning til mere traditionelle projekter, hvor vi udvikler et system ud fra en kravspecifikation, så arbejder vi her sammen om at skabe nye løsninger. Det giver os feedback på, hvad teknologien kan bruges til, og ideer til at udvikle standardløsninger til vores egen Bluemix-platform,” siger Henrik Bodskov.

Han forudser, at denne form for samarbejde bliver mere og mere udbredt i alle brancher.

”Vi vil se en udvikling, hvor flere og flere arbejder sammen i partnerskaber, hvor de tester ideer af og udvikler i forlængelse af det,” siger Henrik Bodskov.

IBM har allerede indledt tilsvarende samarbejder med andre aktører i byggebranchen. Bl.a. arbejder it-giganten sammen med Sund & Bælt om at udvikle nye services på baggrund af kognitive big data-analyser af sensorer monteret på broer og jernbanestrækninger. Ligeledes arbejder IBM sammen med elevatorproducenten KONE om intelligente driftsløsninger baseret på udbredt anvendelse af sensorik og IBM’s Watson-teknologi.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024