Crowdsourcing udvikler velfærd

Rigshospitalet skal bygge nyt børnehospital og inddrager crowd-konkurrencer i planlægningen. Samtidig er Erhvervsstyrelsen på vej med nationalt pilotprojekt med crowd-konkurrencer. I USA og Canada har offentlige myndigheder og virksomheder udbudt crowd-løsninger siden 2010.
Jens Reiermann

Når patienter tjekker ind på Rigshospitalets kommende børnehospital, Børneriget, vil der sandsynligvis være en lille abe, der viser vej.

Idéen med aben – der ikke er levende men en avatar – er vinderen af en konkurrence på nettet, der netop er afsluttet. Med projektet er Rigshospitalet en af de første offentlige virksomheder i Danmark, der udskriver en åben konkurrence på nettet for at løse et problem. De inddrager altså ikke bare patienter og fagprofessionelle i udviklingen af det nye hospital, men også ’crowden’.

”Vi lader os hele tiden inspirere af personer, der ikke nødvendigvis har forstand på driften af et sygehus, men har nogle helt andre kompetencer. Og her er crowdsourcing den ultimative måde at inddrage andre fagligheder – fra hele verden – på,” siger Bent Ottesen, der er projektdirektør for Børneriget.

Metoden er udviklet i USA og Canada, hvor ministerier og andre offentlige institutioner ligesom på Rigshospitalet udskriver åbne konkurrencer om løsningen af et konkret problem. Det sker netop for at kunne trække på inspiration fra personer med andre kompetencer.

Mest innovation med inspiration udefra

| Forstør   Luk

Kilde: Marion Poetz m.fl.


”Når det handler om innovation, er det vigtigt at overskride grænser. Det kan være ved at inddrage personer fra helt andre brancher eller fra andre lande. Her er crowdsourcing og konkurrencer en oplagt mulighed – også for offentlige virksomheder,” siger Marion Poetz, der er lektor på Department of Innovation and Organizational Economics ved CBS i København.

Med inspiration fra USA, hvor konkurrencerne bliver udskrevet på platformen challenge.gov, forbereder Erhvervsstyrelsen nu lanceringen af en tilsvarende dansk platform, challenge.dk, i begyndelsen af marts.

Den lille abe løser netop et af de problemer, der går igen fra sygehus til sygehus. Patienterne har tit problemer med at finde rundt i et sygehus’ labyrinter af gange.

”Vi skal give patienterne et godt førstehåndsindtryk af os. Har de et dårligt førstehåndsindtryk, kan det påvirke dem lang tid efter, og altså også inde i konsultationen eller behandlingen,” siger Bent Ottesen.

Derfor udskrev han og projektorganisationen en konkurrence for at gøre de første ti minutter til de bedste ti minutter for patienten. Konkurrencen fandt sted på platformen HeroX, en privat platform, der siden 2013 har formidlet konkurrencer for både offentlige og private virksomheder.

”Vi fik 159 forslag fra personer og virksomheder i 27 forskellige lande. En stor del af forslagene var meget professionelle og kunne bruges, også selv om prisen kun var på 2.000 dollar,” siger han.

Det gode resultat betyder, at crowdsourcing af problemer har bevist sin værdi i det udviklingsarbejde, Børneriget er midt i.

”Den vigtigste gevinst er måske i virkeligheden, at vi kan supplere værktøjskassen for vores udviklingsarbejde med denne nye mulighed,” siger Bent Ottesen.

Børneriget skal efter planen være færdig i 2023, altså efter byggeriet af supersygehusene. Se artiklen: Børn skal lege sig raske.

Bent Ottesens oplevelse med konkurrencen afspejles i Marion Poetz’ forskning. Hun har i en årrække forsket i innovation og, ikke mindst, i hvordan crowdsourcing kan katalysere innovation. Hun siger, at de største innovationsskridt ofte sker, når crowdsourcing tiltrækker personer uden for ens eget naturlige netværk. Derfor bliver selve virksomhedens problemformulering afgørende for, om crowdsourcingen lykkes.

”Virksomheden skal definere sit problem på en måde, så den tiltrækker personer uden for sin egen branche eller den naturlige sammenhæng, den indgår i,” siger hun.

Marion Poetz har sammen med en gruppe forskere undersøgt, hvorfor tømrere, taglæggere og skatere ikke brugte deres sikkerhedsudstyr. De blev spurgt om, hvad der kunne få deres egne kollegaer til at finde sikkerhedsudstyret frem og så bruge det. Og så bad Poetz dem også om at komme med forslag, der kunne få de to andre faggrupper til at bruge sikkerhedsudstyr.

”Jo større afstand mellem faggrupperne, des mere radikale forslag til innovation kom de med,” siger hun. Se figur 1.

Amerikanere crowdsourcer sundhed

Indtil nu har ministerier og andre offentlige instanser i USA udskrevet i alt 748 konkurrencer, siden Obama-regeringen etablerede challenge.gov tilbage i 2010. Hensigten med udfordringerne er at åbne innovationsprocesser og, ikke mindst, række ud til fagfolk fra helt andre miljøer end sine egne. Emner inden for sundhed tegner sig for hver femte af de udfordringer, der gennem de seneste seks år er lagt ud på challenge.gov. Se figur 2.

USA crowdsourcer flest problemer inden for sundhed

| Forstør   Luk

Kilde: Mandag Morgen.


Lige nu har Sundhedsministeriet sammen med to andre institutioner udskrevet en konkurrence om at udvikle et redskab, så laboranter hurtigt kan måle resistente bakterier. Konkurrencen løber frem til den 27. marts, hvor vinderen kan se frem til at modtage en af challenge.gov’s største priser nogensinde. Prisen er på 20 millioner dollar. Men det amerikanske sundhedsministerium udskriver ikke kun konkurrencer med meget store gevinster. Priserne kan også være langt mere beskedne.

Sidste år opfordrede sundhedsmyndighederne f.eks. frivillige til at fortælle, hvad der fik dem til at påtage sig et frivilligt hverv. Vinderne bliver inviteret med til en konference her i 2017.

I en evaluering vurderer Department of Health and Human Services, at konkurrencerne reducerer udviklingsomkostningerne i forhold til egentlige udbud, og derudover tiltrækker de folk fra endda meget forskellige brancher.

Østrig lader borgere inspirere forskere

I Østrig rådgiver Marion Poetz fra CBS blandt andet en offentligt finansieret, uafhængig forskningsinstitution med fokus på sundhed, Ludwig Boltzmann Gesellschaft. I 2015 crowsourcede fonden forslag til forskning i psykisk sundhed.

Den udfordring spredte sig over hele verden og resulterede i mere end 400 forslag.

”Det var en utrolig givtig proces. Vi fik fat i patienter og eksperter fra hele verden, der bidrog med forslag til de problemer, vores forskere skal arbejde med i fremtiden,” siger hun.

Ét forslag handler om børn i familier, hvor den ene eller begge forældre lider af en psykisk sygdom. Et af de store spørgsmål er her, hvad der kan gøres, så børnene ikke udvikler de samme lidelser som deres forældre. Fonden støtter nu forskning på dette område.

”Jeg tror, at vi kan bruge crowdsourcing til at styrke kontakten mellem borgere og forskere. Vi kan se, at det kan lade sig gøre inden for sundhed, men jeg tror også, det kan overføres til andre områder,” siger hun.

Et eksempel er, at den østrigske regering som den første i Europa har crowdsourcet udviklingen af en ny strategi for åben innovation. Strategien indgår nu i Østrigs forsøg på at være blandt de første til at udnytte den hurtige teknologiske udvikling til at skabe arbejdspladser i Østrig.

Erhvervsstyrelsen kopierer amerikanere

I Danmark forbereder Erhvervsstyrelsen lige nu relanceringen af platformen challenge.dk. Platformen blev første gang afprøvet i 2015, hvor styrelsen udbød et projekt, der kunne hjælpe små og mellemstore virksomheder til at udnytte tilgængeligt offentlige data i deres forretningsudvikling.

”Vi lærte især, at mange små og mellemstore virksomheder synes, det er interessant at byde ind med løsninger på den slags udfordringer,” siger Stine Nynne Larsen, specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen.

Hun fortæller, at styrelsen særlig har fokus på de små og mellemstore virksomheder. Inden den fulde relancering af challenge.dk udbyder Erhvervsstyrelsen i et pilotprojekt med Region Sjælland en konkurrence, der skal levere løsninger på, hvordan små og mellemstore virksomheder har fokus på, hvordan de kan dele overskudskapacitet med hinanden.

”De aktører, man gerne vil ramme, er med til at skabe løsningerne og præge processen gennem hele forløbet,” siger hun.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024