Dan Jørgensen: Socialdemokratisk genrejsning går via stram udlændingepolitik

Socialdemokratiets integrationsordfører, tidligere minister Dan Jørgensen, mener, at de danske socialdemokrater i modsætning til mange af deres europæiske kolleger har formået at tage befolkningens problemer og bekymringer alvorligt. For ham går vejen til en europæisk socialdemokratisk genrejsning via en stram udlændingepolitik.

Det går godt for de danske socialdemokrater, hvis man spørger Dan Jørgensen, partiets integrations- og udlændingeordfører. Men den tidligere fødevareminister og Europaparlamentsmedlem erkender, at der er andre europæiske socialdemokrater, som ikke i samme grad har formået at tage deres befolkningers bekymringer alvorligt, og at det har betydet tilbagegang for mange af dem.

De europæiske socialdemokratiers krise er netop emnet for de to topsocialdemokrater Udo Bullmann og Poul Nyrup Rasmussens politiske essay ’The Social Democracy to Come’, publiceret for nylig i onlinemediet Social Europe. Her beskriver de, hvordan de europæiske socialdemokratier har brug for et wake-up call, hvis de skal generobre vælgere fra højrefløjen.

De må erkende, at de i de seneste ti år har svigtet socialdemokratismens hjerteblod om lighed og social retfærdighed, og hvis ikke de formår at vende udviklingen, er den socialdemokratiske bevægelse og det åbne, lige samfund truet på livet.

Dan Jørgensen, der i øjeblikket er pennefører på Socialdemokratiets nye principprogram, som skal fremlægges på partikongressen næste år, er enig så langt, at han mener, der er mange socialdemokratier i Europa, som før havde meget at skulle have sagt, men som i dag slet ikke spiller nogen rolle i lande, der ellers var socialdemokratiske.

"Det er helt åbenlyst, fordi man ikke har været god nok til at svare på de spørgsmål, vælgerne har haft. Man har ikke haft gode nok svar på, hvordan man skaber mere lighed i samfundet, og hvordan man skaber regler i en verden, der er på vej til at løbe løbsk med alle globaliseringens udfordringer," siger han og uddyber, hvorfor udlændingepolitikken spiller så stor en rolle:

"Der er socialdemokratier i Europa, som stadig har en meget lempelig udlændingepolitik, men der er ikke rigtig noget sted i Europa, hvor det standpunkt kan skabe opbakning. Når man har så lempelig en politik på det område, tror jeg, at folk føler, at der ikke bliver taget hånd om de udfordringer, der er i stort set alle europæiske lande," siger han.

Så du vil anbefale en yderligere højredrejning af udlændingepolitikken?

"Jeg vil anbefale, at man tager integrationsspørgsmålet mere alvorligt, men jeg vil sådan set ikke kalde det en højredrejning. Jeg synes ikke, at det, vi gør, er højreorienteret, det er faktisk venstreorienteret, fordi vi gør det for at sikre velfærdsstaten. Det må være en del af det socialdemokratiske hjerteblod at sikre, at velfærdsstaten kan overleve, og en af de ting, de (de øvrige socialdemokrater, red.) fejler i, er ikke at have fået integreret de mennesker, der kom til landene, fordi der er kommet for mange."

Stram udlændingepolitik beskytter velfærd

Hvorfor har de europæiske socialdemokrater ikke været gode nok til det?

"Indtil for et par år siden, hvor vi ændrede vores politik, har vores eget parti herhjemme i en årrække også haft en politik, hvor vi ikke helt tog problemet alvorligt nok. Vi anerkendte ikke, at antallet af udlændinge betyder noget for at kunne integrere dem, og hvor stor en udfordring det er for velfærdsstaten. Det handler om at finde det rigtige balancepunkt mellem, at vi er et humanistisk parti, som gerne vil hjælpe mennesker, der er på flugt, men at vi også skal gøre det på en måde, så de kan blive integreret i landet, hvilket kræver, at der ikke kommer for mange, og at vi har en mulighed for at opretholde vores velfærdsstat, som vi kender den."

Udo Bullmann mener, at kopien altid vil blive spist af originalen, som jo er DF på udlændingespørgsmålet, når politiske partier drejer til højre. Hvad siger du til det?

"Jeg mener jo ikke, vi drejer til højre. Hvis det var, fordi vi prøvede at ligne Dansk Folkeparti eller Front Nationale, ville vi da tabe. Jeg prøver at lave en balanceret politik, hvor vi både tager udfordringen omkring integration seriøst, samtidig med at vi gør, hvad vi kan for at bevare velfærdsstaten. Så det giver ikke mening at stille det op på den måde."

Din partiformand, Mette Frederiksen, har flere gange sagt, at I er åbne over for at samarbejde med DF. Hvad er begrundelsen for det?

"Vi samarbejder med alle partier om de løsninger, som vi synes, er de rigtige. Jeg tror ikke, at man kan vinde opbakning i befolkningen, hvis man udelukker at ville samarbejde med nogen partier af den ene eller anden årsag og dermed afstår fra reelle løsninger, som kunne have været til gavn for borgerne. Vi kan ikke sige, at her er en løsning, som er god for Danmark, men at den vil vi ikke have på grund af et eller andet Christiansborg-fnidder."

DF har traditionelt været garant for en hård udlændingepolitik. Når I så også begynder at føre en sådan politik, risikerer I så ikke, at man forveksler jer?

"Det må du spørge en adfærds- eller valgforsker om. Men når vi tager de udfordringer, der er med flygtninge i Danmark, alvorligt, så er det jo ikke noget, vi gør som en strategi i forhold til DF. Vi gør det for at løse samfundets problemer. Jeg tror ikke, at man som parti kan agere strategisk i forhold til at skille nogle vælgere fra andre, det vil jeg advare imod. Så er man ude i det, Udo Bullmann taler om med at kopiere originalen. Det handler om at føre sin egen politik og tage udfordringerne alvorligt."

Også selv om jeres politik til forveksling ligner den, andre fører?

"Kan du ikke se det bizarre i dit spørgsmål? Skulle vi lade være med at føre den politik, der er rigtig, fordi Dansk Folkeparti også stemmer for den? I øvrigt vil DF på alle områder, hvor vi har lavet stramninger, have endnu strammere stramninger. Jeg tror ikke, at vi er enige med DF på et eneste område på udlændingepolitikken."

"Ingen har svaret på globaliseringens udfordringer"

Noget andet, der bliver talt meget om, er, at der skal tages hånd om globaliseringens tabere. Har I fejlet der?

"Jeg synes ikke, at vi har svigtet mere end andre partier. Der er ikke nogen partier, der har fundet løsningen på, hvad vi gør for at bekæmpe social dumping, som jo skaber tabere i globaliseringen i en verden med så stor konkurrence, og hvor arbejdskraften kan bevæge sig frit. Jeg synes ikke, at mit parti er i krise, men det er da muligt, at de socialdemokratier i Europa, som er i krise, ikke har formået at forsikre vælgerne om, at de er på deres side."

Men det mener du, er lykkedes for jer i Danmark?

"Jeg synes ikke, vi har fundet svar på alle spørgsmål endnu, men jeg tror da ikke, der er nogen i Danmark, der er i tvivl om, at vi kæmper for lønmodtagernes rettigheder også på tværs af grænser, og at vi bekæmper social dumping. Jeg kan godt se, at socialdemokraterne i Europa er i krise, men jeg anerkender ikke, at vi som det største parti i Danmark er i krise."

Heller ikke selv om I har haft en nedadgående vælgertilslutning de senere år?

"Nja, men vi er jo det største parti i Danmark, og vi har en opadgående vælgertilslutning, hvis man ser på meningsmålingerne. Jeg tror heller ikke, at Bullmann og Nyrups skrift handler om, at vi er i krise i Danmark, for det ville da være bizart at sige."

Nej, men man kan se, at tendenslinjerne for alle de socialdemokratiske partier er nedadgående, og en forsker siger ligefrem, at hvis udviklingen fortsætter, vil socialdemokratierne være væk om 10-15 år.

"Det tror jeg nu ikke gælder for Danmark, men det gør det sikkert for nogle af de andre europæiske socialdemokratier. Men det er måske, fordi man ikke ændrer sig efter verden. Hvis man ikke følger med og finder nye svar, så går det jo galt."

Men hvorfor tror du, at I skulle have været så meget bedre til det i Danmark?

"Vi tager danskernes bekymringer alvorligt, men dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive endnu bedre. Vi har ikke regeringsmagten, men vi er jo Danmarks største parti, og vi stiger i meningsmålingerne stort set uge for uge. Det skyldes, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt og har svar på dem."

Forkert EU-retorik

Hvis man ser på løsningsdelen, taler Nyrup og Bullmann om en model, der bygger på et tredelt fokus på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Der er herunder syv transformationsniveauer, som indebærer et styrket FN og EU. Hvad mener du om det?

"Det tror jeg er meget rigtigt. Når man ser på EU, er der meget kritik, og der skal man passe på med at sige, at det bare er, fordi folk er imod EU. Jeg tror mere, det handler om, at man ikke synes, at EU har leveret, og jeg synes bestemt også, der er områder, hvor EU ikke har leveret. Derfor skal man styrke EU, når det handler om skattelovgivning, så EU kan dæmme op for, at landene ikke kan udkonkurrere hinanden, når det handler om lavest mulige selskabsskat. EU skal i det hele taget gøre mere for at sikre, at den der helt uretfærdige ulighed, vi har, ikke bare stiger og stiger. FN skal også spille en langt større rolle i at håndtere klimakrisen og flygtningekrisen. Mange af de store problemer, som knytter sig til globaliseringen, gør det klart, at dem kan man ikke løse alene, der må man have EU med."

"Men man må heller ikke kun anlægge en retorik, der går på, at det må EU og FN tage sig af. Man skal huske, at man selv er en del af det, og at de enkelte lande må gå forrest. Tag f.eks. klimakrisen, her er det ikke nok at sige, at det er noget, der ligger i FN- og COP-regi. Det bliver kun til noget, hvis de enkelte lande fører en ambitiøs politik på det område. Det har en række lande, som også har haft socialdemokratisk lederskab, ikke har gjort så godt, som man havde kunnet håbe på. Jeg tror ikke, at vi kan få vælgerne i de enkelte lande til at bakke op om deres nationale socialdemokrati ved kun at pege på internationale socialdemokratiske løsninger. Det betyder ikke, at jeg ikke synes, at de skal være der, men det er også vigtigt at stå stærkt på den nationale dagsorden."

Bullmann og Nyrup skriver også om Third Way og Neue Mitte, og at det var en fejl at gå for meget ned ad den liberale vej. Hvad tænker du om det?

"Jeg synes, at de har ret i, at den deregulering af finanssektoren, som skete, også med socialdemokraters støtte nogle steder i Europa, har været dybt, dybt skadelig, og at det har været noget af det, der førte til finanskrisen. Man har ført en fejlagtig politik, og fremadrettet kan vi gøre det meget bedre. Man kunne f.eks. lave en finansiel transaktionsskat, som vil være noget af det, der kunne sikre en mere retfærdig fordeling af midlerne i Europa og også have en adfærdsregulerende effekt i forhold til finanssektoren," siger Dan Jørgensen.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024