Danskerne er mere europæiske end deres politikere

Danskerne er som enkeltpersoner mere europæiske end politikerne på Christiansborg, fremgår det af den første analyse af EU’s sammenhængskraft. Samlet set vokser den strukturelle samhørighed i EU støt, mens borgerne i Syd-, Øst- og Centraleuropa som individer bliver stadig mere skeptiske.

Over hele Europa og mange steder i resten af verden bekymrer politiske ledere sig over EU’s skrøbelighed. Hvis det Europa, hvor nationale ledere i begyndelsen af det 20.århundrede kastede deres nationer ud i et morderisk ragnarok af revolutioner, krige og folkedrab, atter vælger nationale i stedet for kollektive løsninger, vil det sende chokbølger kloden rundt.

Men ingen aner reelt, hvordan det står til med sammenhængskraften i Den Europæiske Union. I hvilket omfang føler borgerne sig i EU-landene sig f.eks. overhovedet som europæere? Og i hvilket omfang er EU-landene, når det kommer til stykket, interesserede i at finde fælles løsninger på fælles udfordringer?

Dette er baggrunden for, at tænketanken European Council on Foreign Relations, ECFR, har opstillet, hvad man kalder The European Cohesion Monitor – en videnskabelig analysemodel, der kan måle, i hvilket omfang EU-landene og deres borgere føler sig som europæere og er indstillede på at samarbejde.

Login