Davos-manden skal på pension – nu må værdikrigeren tage over

Værdikrigeren skal lede opgøret med den kapitalisme, der har skabt vores velstand, men som nu skal fornys for ikke at ødelægge sit eget værk. Det sker med opbakning fra World Economic Forum, som indleder opgøret i denne uge og markerer starten på værdiernes årti.

Hvad drøfter verdens topledere i Davos om ti år i januar 2030? Og hvem er de? Vækstkrigere eller værdikrigere? Svaret afslører, om vi i dette årti vil lykkes med at opfylde de verdensmål, der skal forme tilværelsen for kommende generationer.

Hvis man skal fæstne lid til de signaler, der er udsendt op til og under denne uges topmøde, må der forudses et markant stilskifte i indhold og deltagelse de kommende år – og en snarlig pension til ’Davos-manden’. I realiteten har World Economic Forum startet et opgør med kapitalismen midt i kapitalismens egen højborg.

Den Davos-mand, der igennem årtier har været ansigtet på topmøderne, er rundet af den klassiske kapitalisme og troen på de frie, vækstskabende markedskræfter. Som vækstkriger har han bidraget til opbygningen af den velstand, store dele af verden i dag nyder godt af. Men han inkarnerer også det altoverskyggende problem:  Den økonomiske vækst har skabt et forbrug og en livsform, der har kastet verden ud i en dyb miljø-, ressource- og klimakrise, med risiko for at velstanden hastigt begynder at krakelere – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Login