Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde

Private fonde sikrer den nødvendige nytænkning på det økonomisk trængte sociale område. Men de mange private penge risikerer at skævvride den sociale indsats, da fonde donerer efter egne interesser og ikke ud fra en bred samfundsmæssig betragtning, advarer eksperter.

Private fonde er i fuld gang med at indtage en ny og langt mere markant rolle i at forbedre vilkårene for landets mest udsatte borgere.

Alene de fem store fonde Velux Fonden, Egmont Fonden, TrygFonden, Bikubenfonden og Oak Foundation Denmark donerede i 2015 sammenlagt godt 309 mio. kr. til konkrete formål og nytænkning på det sociale område.

Tendensen er fortsat i år, hvor eksempelvis Den A.P. Møllerske Støttefond satte helt nye standarder for private fondes donationer til sociale indsatser, da fonden i foråret annoncerede en donation på 750 mio. kr. målrettet socialt udsatte borgere inden for tre hovedområder: hjælp til at få unge og voksne ind på arbejdsmarkedet, nedbrydning af den negative sociale arv og bedre fysiske rammer for udsatte mennesker. Fondsdonationer i den størrelsesorden har hidtil udelukkende været forbeholdt forskning og kunst og kultur.

Login