Dyr medicin var med til at vælte budgettet i Region Sjælland

Uventede omkostninger og budgetoverskridelser får Region Sjælland til at fyre 198 ansatte. Dårlig økonomistyring, siger sundhedsøkonom. Det burde ikke komme bag på nogen, at dyr medicin og nye behandlinger æder budgettet.

Mikkel Lind Sorgenfrey

MM Special: Den dyre medicin

  • Medicinrådet anbefaler 15 ud af 35 lægemidler, selv om de ikke skaber nogen eller kun lille merværdi for patienterne
  • For 20 år siden udgjorde udgifterne til medicin 3 pct. af sygehusenes udgifter. Nu er det 10 pct.
  • Vores afgørelser dikteres af fagligheden, siger formand for Medicinrådet.
  • Diagnoser af sygdomme ud fra gen-test giver mulighed for skræddersyet behandling

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Dyr medicin var med til at vælte budgettet i Region Sjælland

“Det skal være svært at træffe afgørelser, der påvirker andre menneskers liv og helbred”

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tilvalg af dyr medicin og andre nye behandlinger kan få meget konkrete konsekvenser. Det er de seneste ugers fyringsrunder i Region Sjælland et skræmmende tydeligt eksempel på.

Her har overskredne budgetter kostet 198 sygeplejersker, lægesekretærer, radiografer og læger. Varme hænder, som patienterne fremover må undvære, når de bliver indlagt på sygehuset.

Heino Knudsen, socialdemokratisk formand for Region Sjælland, skyder skylden på et sammensurium af uventede udgifter til nye behandlingsformer og udgifter til patienter, der udnytter deres ret til at få behandling på et privathospital – og ikke mindst ny, dyr medicin.

”Vi vil gerne levere en række sundhedsydelser tættere på borgeren, og derfor er det nødvendigt, at vi ikke står i den her økonomiske klemme igen og igen. Derfor bliver vi nu nødt til at få rettet op på vores økonomi,” siger regionsrådsformanden.

I Dansk Sygeplejeråd har Helle Dirksen svært ved at forstå situationen.

”Det virker helt ejendommeligt. For seks-otte uger siden talte vi med regionen om, at der er et stort behov og faktisk en mangel på sygeplejersker. Så det virker jo virkelig underligt at fyre så mange,” siger kredsformanden.

Manglen på sygeplejersker er ligeså veldokumenteret som medicinudgifternes himmelflugt. Den seneste opgørelse fra regionen, viser, at der inden fyringsrunden mangler 136 sygeplejersker i Region Sjælland. Men alle planer om at ansætte de manglende hænder er nu helt skrinlagte. 

I stedet bliver 96 ubesatte sygeplejerskestillinger nedlagt. Og omkring 86 sygeplejersker bliver fyret. En særdeles kontant afregning for den voksende medicinregning – der retfærdigvis skal lægges sammen med bunken af andre regninger fra privathospitaler, ambulante behandlinger, komplicerede sygdomsforløb mv.

Men set fra patientens seng, er den manglende sortering i de dyre behandlinger også en prioritering. Nemlig en nedprioritering af alt det andet, som der så ikke bliver råd til, bemærker sygeplejerskernes regionsformand, Helle Dirksen. 

“Det hænger ikke sammen,” siger hun og peger på den allerede travle hverdag for de mange varme hænder i regionen.

“Allerede i dag er der et enormt stort pres på flere af regionens arbejdspladser, og det forudser vi bliver højere, og når man er færre til at lave det samme eller mere, så får man alt andet lige mere travlt,” siger Helle Dirksen.

Derfor er der en grænse for, hvor længe man kan blive ved men at bruger pengene på piller i stedet for patientbehandling advarer hun.

“Lige om lidt står vi og mangler en masse sygeplejersker, og det kan gå ud over patienterne.”

Stigende medicinudgifter skal regnes ind i budgetterne

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, pointerer, at dyr medicin og syge og ældre borgere ikke burde komme bag på nogen. Han pointerer, at det er lykkedes landets øvrige regioner at indrette sig løbende på de stigende medicinudgifter uden at lande i så spektakulær en sparerunde som Region Sjællands.

“Deres økonomistyring er ikke så stram, som den skulle være. Hvis den var tiptop, så ville de have opdaget det (budgetoverskridelserne, red.),” siger han om den økonomiske situation, der nu kræver knap 200 ansatte fyret.

“Jeg tror simpelthen, at de har forsøgt at feje op og nu tager en stor omgang én gang for alle. Man har længe skubbet udgifter foran sig uden at få ryddet op,” siger Kjeld Møller Pedersen.

Det har regionsrådsformand Heino Knudsen svært ved at afvise.

“Hvis man kigger tilbage i tiden, er det løbende sket i de andre regioner også, og nu står vi i den her situationen, hvor tilpasninger er nødvendige. Vores organisation hverken kan eller skal holde til at stå i sådan en presset situation igen og igen.”

Den seneste budgetopfølgning har vist, at region Sjælland går mod en overskridelse på 125 millioner kroner i forhold til budgetloftet. Og ifølge regionsrådsformanden vil det kun se værre ud næste år, hvis der ikke handles nu.

“Der er et stort behov for at få tilpasset vores organisation til den økonomi, vi har til rådighed,” siger han og peger på, at sundhedsudgifterne generelt er stigende.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024