Dyr medicin var med til at vælte budgettet i Region Sjælland

Uventede omkostninger og budgetoverskridelser får Region Sjælland til at fyre 198 ansatte. Dårlig økonomistyring, siger sundhedsøkonom. Det burde ikke komme bag på nogen, at dyr medicin og nye behandlinger æder budgettet.

Tilvalg af dyr medicin og andre nye behandlinger kan få meget konkrete konsekvenser. Det er de seneste ugers fyringsrunder i Region Sjælland et skræmmende tydeligt eksempel på.

Her har overskredne budgetter kostet 198 sygeplejersker, lægesekretærer, radiografer og læger. Varme hænder, som patienterne fremover må undvære, når de bliver indlagt på sygehuset.

Login