Eksperiment med 2.000 borgere afgør socialreforms skæbne

Hvor danske regeringer ofte gennemfører reformer af f.eks. dagpenge eller kontanthjælp uden at kende den eksakte effekt, gennemfører Finlands regering nu forsøg med basisindkomst for netop at undersøge, om det virker.