En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

Kan algoritmer bruges til at støtte socialrådgivere, der arbejder med underretninger om udsatte børn? Et nyt dansk pilotprojekt undersøger, om det overhovedet giver mening at bruge kunstig intelligens til personsager på socialområdet.

Når nogen foreslår at anvende kunstig intelligens til at vurdere noget så følsomt som underretninger på børn om mistrivsel, misbrug eller andre sociale problemer, rejser det forståeligt en række bekymringer og spørgsmål:

Risikerer man at automatisere sagsbehandlernes faglighed væk, fordi maskinen kommer med anbefalinger, som sagsbehandleren kan vælge blindt at stole på?

Login