Fordi det er 2015: Investér med hjernen og hjertet på samme tid

Til januar lancerer INDEX: Design to Improve Life sammen med Dansk OTC en ny venturekapitalfond, som med 300 mio. kr. i ryggen udelukkende skal investere i bæredygtige design, der kan forbedre menneskers livssituation.

”Because it’s 2015.”

Sådan lød svaret fra den nyvalgte canadiske premierminister Justin Trudeau, da en journalist ved præsentationen af hans ministerhold i begyndelsen af november spurgte til, hvorfor det var balanceret med hensyn til køn. I INDEX: Design to Improve Life og Dansk OTC svarer vi det samme, når vi bliver spurgt til, hvorfor vi netop har indgået partnerskab om at etablere den første investeringsfond i verden, der kun investerer i design, som forbedrer livet for mennesker.

Fordi det er 2015. Fordi tiden er inde.

Fondens navn er ’Danish Ventures – Investing in Design to Improve Life’. Og målet er at samle 300 mio. kr. udelukkende fra danske investorer til at investere i de bæredygtige design, som bliver sendt ind til verdens største designpris, INDEX: Award.

I stedet for ”blot” at belønne og hædre verdens bedste livsforbedrende design via INDEX: Award, investerer vi altså nu også massivt i projekterne, så de kan få virkelig effekt i verden. Og netop dét er formålet med vores eksistens – at forbedre verden ved hjælp af design.

Fonden har været vores drøm siden 2010, og nu er tiden endelig moden. Det er således ikke kun vores, men endnu vigtigere vores partnere i Dansk OTC’s vurdering, at det i 2015 er muligt at skaffe investorer, der har lyst til at gå ind i denne form for investeringer. Danske investorer er rede til at gøre som Microsoft-milliardær Bill Gates, som investerer i alt fra nye bæredygtige energiformer til en kæde af primitive tandlægeklinikker til indiske landsbyer – alt sammen design to improve life på en meget bred skala.

Investeringsformen har et navn: Impact investment, altså investeringer, der foretages for ikke kun at få et økonomisk afkast, men også for at lade pengene arbejde for en bedre verden. Og Bill Gates er verdens største impact investor.

Fra bagud til fremad

Lad os begynde med at se lidt på, hvad der skete på både kapitalområdet og inden for design to improve life, som har gjort det logisk at starte en venturekapitalfond for livsforbedrende design i 2015.

I 2008 mundede en international strategiproces i vores organisation ud i en strategi for året 2009 med overskriften ’From awarding backwards to investing forwardly in Design to Improve Life’. Strategiskiftet skete på baggrund af mange – men meget vage – fornemmelser af, at der var begyndt at ske noget nyt på kapitalmarkederne og blandt designere. Noget, der kunne få stor betydning.

[quote align="left" author=""]Digitale succeser som Airbnb, Flickr, Instagram og Kickstarter er alle grundlagt af mennesker med designbaggrund[/quote]

Efterfølgende modtog vi til INDEX: Award i 2009 mange forslag om kandidater fra hele verden, der handlede om, at mennesker – med teknologi som mellemled – lånte ting ud til hinanden. Ting, som de ejede, men ikke brugte så ofte.

Det samme skete til INDEX: Award 2011, hvor vi modtog endnu flere nomineringer, der handlede om det, vi nu kender som ’deleøkonomi’, og vi kunne på den baggrund konkludere, at designere var blandt driverne af denne nye økonomi: Digitale succeser som Airbnb, Flickr, Instagram og Kickstarter er alle grundlagt af mennesker med designbaggrund.

Deleøkonomien blev også det endelige bevis på, at designere ikke kun arbejder med udvikling af konkrete produkter, men også er begyndt at opbygge væsentlige kompetencer inden for design af servicer, processer og systemer.

Og endelig stod det omkring slutningen af nullerne klart, at den største barriere for at få mere og bedre livsforbedrende design ud til de mennesker i verden, der har mest brug for det, var mangel på kapital.

Gennem årene oplevede vi en støt stigende interesse for design, der ikke blot er smukt, men væsentligt forbedrer menneskers livssituation. En stigning, der foreløbig kulminerede til INDEX: Award i 2015, hvor vi modtog flere end 1.100 nomineringer fra 72 lande i verden. Og en stigning, som materialiserede sig markant, da vi sammen med State of Green i 2013 lavede det største danske redaktionelle samarbejde med CNN International nogensinde, og igen i 2015, hvor New York Times satte INDEX: Award på forsiden af deres trykte avis.

Ny udvikling på kapitalmarkederne

På kapitalmarkederne skete der også meget. I 2004 påviste professor Prahalad i bogen ”The Fortune at the Bottom of the Pyramid” værdien i markedet i bunden af verdens pyramide (BoP). Det var helt ny tænkning og førte – sammen med lanceringen af FN’s Millenium Development Goals – til en anden forståelse af de økonomiske potentialer i at designe løsninger til verdens fattigste.

Senere, da finanskrisen ramte i 2008, indså mange, at vores finansielle markeder på en eller anden måde ikke fungerede. Investorer, som var desillusionerede over finanskrisen, tænkte sammen med nye generationer i familieejede fonde og virksomheder nye tanker. Tanker, der tog afsæt i ideen om, at de til stadighed mere komplicerede globale udfordringer ikke alene kunne løses af miljøivrige ildsjæle, men også fordrede substantiel kapital. Tanker, som også kredsede om, at løsningen af disse globale udfordringer rummede hidtil usete kommercielle potentialer. På den baggrund tog impact investment fart.

[quote align="right" author=""]Designs værdi for virksomheder synes kun at vokse[/quote]

Også her spillede deleøkonomien en rolle. For det viste sig i begyndelsen af 2010’erne, at det var økonomisk værdifuldt at tænke bæredygtigt ved at dele brugsretten til alverdens værdier. Airbnb, hvor mennesker over hele verden bytter boliger, ejer ikke nogen form for værdier ud over et website og en algoritme, og blev alligevel i 2015 værdisat til 20 milliarder dollar.

I 2014 fik vi så det første ikoniske bevis på, at kapitalen var begyndt at opdage det økonomiske potentiale i design. Det skete, da den amerikanske designer og tech-nørd John Maeda, med hvem jeg havde fornøjelsen af at være medgrundlægger af World Economic Forums Global Agenda Council for Design, blev verdens første designpartner i en venturekapitalfond – Kleiner Perkins Caufield Byers (KPCB) i Silicon Valley. Udnævnelsen af Maeda til partner reflekterede den kritiske rolle, design spiller for produktudvikling og lederskab hos KPCB. Og designs værdi for virksomheder synes kun at vokse: I de to år, der er gået siden Maedas udnævnelse, har endnu syv store kapitalfonde udnævnt designpartnere.

Impact investment vinder frem

Den amerikanske investeringsbank JP Morgan udsender en årlig rapport om impact investment, hvor de prøver at give et billede af størrelsen af investeringsformen på verdensplan. 146 respondenter i deres undersøgelse fortalte, at de nu har 250 milliarder kroner investeret som impact investment – og at de i øvrigt regner med at øge deres investeringer i den filantropiske genre i de kommende år.

Alt dette og meget mere har vi forsøgt at konkretisere og udvikle i form af vores Design to Improve Life Investment-initiativ, der blev iværksat i 2010, og som nu omfatter accelerationsforløb for designentreprenører, vidensnetværk for investorer og fonde samt en investordag, hvor designentreprenører præsenterer deres forretningsplaner for danske og udenlandske investorer.

Omkring INDEX: Award i august 2015 afholdt vi således en række arrangementer, hvor designere mødte investorer. Ti designere blandt finalisterne til INDEX: Award 2015 blev udvalgt til at pitche deres design til potentielle investorer, og allerede i dag – mindre end tre måneder senere – har fire af designerne fået substantielle investeringer.

[quote align="left" author=""]Det er ofte ikke blot verdens- og livsforbedrende, men også i høj grad guldrandede investeringer at kaste sine penge efter design to improve life[/quote]

Eksempelvis har den danske app Be My Eyes, der hjælper blinde verden over med at få hjælp i dagligdagen af en seende, fået en stor amerikansk pengeindsprøjtning. Firmaet er lige nu i gang med at flytte til Silicon Valley. Og at det ofte ikke blot er verdens- og livsforbedrende investeringer, men også i høj grad guldrandede investeringer at kaste sine penge efter design to improve life, viser historien. Igennem de sidste 10 år har eksempelvis Tesla, Skype og Airbnb alle været kandidater til INDEX: Award. Firmaer, som i dag er mange milliarder værd.

Tiden er moden, og nu er vi klar til i januar 2016 at lancere venturekapitalfonden ’Danish Ventures – Investing in Design to Improve Life’. Det er ikke bare en fond, der investerer i den nu åbenbare værdi i design, men en fond, der udelukkende investerer i livsforbedrende design. Altså design, der forbedrer menneskers liv ved at adressere globale udfordringer med bæredygtige – og bedre – løsninger.

At etablere Danish Ventures – Investing in Design to Improve Life bliver arbejdskrævende og udfordrende. Der er meget, der skal læres, og en ny kultur, der skal etableres mellem os og vores partner, Dansk OTC. Men mest af alt bliver det spændende, og at det kommer til at betale sig for investorer, for designentreprenører og for verden, er jeg ikke i tvivl om – fordi det er 2015.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024