EU bør droppe ’atombomben’ mod Polen

Den polske regerings angreb på demokratiet, retsstaten og den frie presse er en europæisk tragedie. Men EU bør afstå fra at bruge sit tunge juridiske skyts mod polakkerne. I stedet bør man straffe dem og åndsfællerne i Ungarn økonomisk.

Der er ingen tvivl om, at EU har hjemmel til at straffe den polske regerings undergravning af retsstaten og demokratiet gennem brug af den såkaldte juridiske atombombe i EU-traktaten.

Men Kommissionen skal afholde sig fra at true Polen med den ultimative straf, med mindre man har politisk mod til at gøre alvor af truslen. Samtidig skal man gøre sig klart, hvad konsekvenserne er ved at bruge atomvåben: Uanset om de er juridiske eller fysiske, vil det skabe kaos, ragnarok og ufred.

I den politiske situation, som hersker på tværs af EU i 2017, vil det være kontraproduktivt at forsøge at føre den artikel 7-procedure til ende, som giver mulighed for at fratage Polen dets stemmeret i EU, alt imens landet forsat vil skulle leve op til alle regler. Det vil medføre hyl og skrig i kredsen af EU-lande, hvor Ungarn på forhånd har gjort det klart, at man støtter Polen i det, begge landes ledere beskriver som et opgør med en despotisk ’centralmagt’ i Bruxelles.

Login