Fælles identitet og dygtige frivillige er vejen frem for landsbyerne

Samarbejde og vilje til at prioritere er nogle af nøgleordene for, hvordan landsbyer fremover kan arbejde sammen i klynger, hvis de vil styrke aktiviteter og liv.

“Der var så dejligt ude på landet.”

Sådan indleder H.C. Andersen eventyret om “Den grimme ælling” fra 1843. Dengang som i dag stod kornet i gult om sommeren. Men noget har ændret sig: Livet på landet er blevet noget andet, og befolkningen søger i stigende grad til de større byer. Danmark er midt i en historisk omvæltning.

Mens befolkningstallet steg i Danmark som helhed med 4,3 pct. fra 2004 til 2014, faldt det generelt i landsbyerne. De unge rejser, de ældre bliver. Det konkluderer rapporten ’Det lokale Danmark’ fra 2015. Befolkningstilvæksten er især koncentreret i kommunerne med de største byer, mens knap halvdelen af kommunerne havde færre indbyggere i 2014 end fem år tidligere.

Virkeligheden – urbaniseringen – forandrer sig ikke. Befolkningen i byer med mindst 20.000 indbyggere er steget med 7,6 pct. siden 2009, mens befolkningen i landdistrikterne er faldet med 5,2 pct. Det viser tal fra 2015 fra Danmarks Statistik, der med sin befolkningsfremskrivning anslår, at den forventede befolkningsvækst på 4,4 pct. frem til 2025 primært vil betyde vækst i de store byer.

Så hvad skal der ske med landområderne? Gør vi ikke noget, bliver de små landsbyer sandsynligvis endnu mindre eller må helt lukke, og tilbuddene og mulighederne bliver færre.

I det danske samfund har vi en stærk vision om sammen at gøre noget ved den udfordring. Når jeg drøfter bagsiden af urbaniseringen med fonde, virksomheder, organisationer og byer rundt om i verden, så oplever jeg ikke, at det har stor bevågenhed. Nærmest modsat. Det er bare den afledte og beklagelige bagside af urbaniseringen. Men sådan skal det jo ikke være.

I Realdania er vi som en del af programmet ’Mulighedernes Danmark’ optaget af, hvordan vi kan være med til at skabe en realistisk udvikling og forandring i landsbyerne – med udgangspunkt i de potentialer, der allerede findes i området. Det gælder, uanset om det er kulturarv, natur eller bare fred og ro.

Netop nu er vi, i samarbejde med DGI og Lokale og Anlægsfonden, i gang med at se, om vi kan finde en metode, hvor landsbyer i et lokalområde kan arbejde sammen på tværs om forskellige funktioner, mødesteder og aktiviteter. Vi kalder det Landsbyklynger. Vi tror nemlig på, at landsbyer står stærkere, når de arbejder sammen.

Ideen med en klynge er kort fortalt, at landsbyer i nærheden af hinanden samarbejder om – og nogle gange prioriterer mellem – de lokale faciliteter og tilbud med det formål at sikre en fortsat høj kvalitet i tilbuddene. Det kan nogle steder være aktuelt med en beslutning om, hvilken af to idrætshaller der skal renoveres og samle alle aktiviteter, mens den anden lukkes. Eller hvilket forsamlingshus der skal investeres i, mens de andre afvikles. Målet er at styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

I første omgang har vi sammen med DGI i det seneste år støttet fem pilot-landsbyklynger i Vordingborg, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern, Syddjurs og Hjørring kommuner. Nu udvider vi med en flerårig kampagne, hvor alle landets kommuner kan byde ind med ideer til landsbyklynger. Omkring 25 af dem vil efterfølgende få støtte.

Fra rivaler til fælles identitet

I pilotprojektet har det overrasket os positivt, at indbyggerne i de enkelte landsbyer har en stor vilje til at sætte sig ud over den enkelte bys egne interesser, når de først har lært hinanden at kende.

På Mols består klyngen af 24 små byer. Som mange andre lokalsamfund var der her konkurrence med naboerne om at være de bedste. Men projektet fik dem bragt sammen om en fælles identitet: De bor på Mols.

Det har de dyrket, og nu viser målinger, at borgerne på Mols vægter fællesskabet højere end landsbyidentiteten. De steder, hvor man endnu ikke har skabt en identitet, går samarbejdet langsommere. Så det gælder om at finde et fællesskab, uanset om det er idræt, kultur, natur eller noget helt fjerde.

For der er ikke meget ved at dyrke fodbold, hvis man kun kan samle et halvt hold. Det er heller ikke sjovt, at forsamlingshuset det meste af tiden står ubrugt hen. I landsbyklyngen VestRum, der dækker syv sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune, har de stiftet fodboldklubben FC VestRum. Nok er det hverken FC København eller FC Midtjylland, men intentionen om at skabe noget på tværs af landsbyerne er rigtig. I Faaborg-Midtfyn Kommune har man tilsvarende styrket samarbejdet mellem tre forsamlingshuse med det sigte at skabe flere aktiviteter.

Svære valg

Det er landsbybeboerne selv, der sammen med kommunen skal træffe valgene. Hvad skal udvikles, og er der evt. noget, der skal afvikles? Det sker på baggrund af både hårde og bløde data. Man ser på, hvordan demografien har udviklet sig gennem de seneste år, og på forventningerne fremover. Og man beder borgerne svare på, hvad de mener er vigtigt for dem – nu og i fremtiden.

Det er aldrig rart at tage de svære valg. Men når borgerne i samarbejde med kommunen foretager en realistisk prioritering, opstår der en fællesskabsfølelse og et ansvar for beslutningen.

Også her er landsbyklyngen på Mols et godt eksempel. Kommunen besluttede for et par år siden at samle tre børnehaver under ét tag i forbindelse med skolen i Knebel. Beslutningen blev truffet før klyngesamarbejdet. Men som led i pilotprojektet kom der en række ideer fra borgerne til, hvordan de nye fælles lokaler kunne bruges og udnyttes bedre. Kommunen valgte at udskyde sammenlægningen og inddrage borgernes ideer. Og i stedet for modstand mod, at gamle børnehaver nedlægges, arbejdes der nu sammen om at skabe gode rammer for fremtiden.

Nogle af de beslutninger, borgerne træffer, kan kommunen ikke selv træffe uden at møde voldsom modstand. Med Landsbyklynge-projektet kan vi forhåbentlig udvikle nogle redskaber, så kommunen og borgerne sammen kan nå frem til de rigtige valg og derefter gennemføre dem. Det er ikke lette snuptagsløsninger, men en række svære valg. Hvis man omvendt ikke prioriterer og træffer beslutninger, så er det jo også en beslutning. Men oftest en, der ikke løser udfordringerne.

Overlevelse kræver engagement

I pilotprojektet har vi set på, hvordan man kan aktivere de frivillige kræfter. Det er sket i erkendelse af, at successen for den enkelte landsbyklynge står og falder med det frivillige engagement.

Derfor har vi også valgt at gå anderledes til værks, end man normalt gør i arbejdet med frivillige. Ofte foregår det sådan, at en frivillig melder sig, og så finder man en opgave til vedkommende.

Her prøvede vi noget andet, for det kræver projektet. De enkelte landsbyklynger afdækkede, hvilke ressourcer der var behov for, og så opsøgte man personer med de rette kompetencer. Resultatet er tydeligt: Mange vil gerne være med, hvis de kan få lov at arbejde med det, de fagligt ved noget om. De mødes måske ikke så tit, men de producerer mere og har stor lyst til at være med. Og de kan gøre det, når det passer dem. Så projektet har mobiliseret en ny type frivillige, som vi ellers har haft svært ved at få til at stille op.

Indtil videre har det også vist sig, at hvis vi kan hjælpe de frivillige med en model, hvor de organiserer sig som i en stabsfunktion, bliver resultaterne bedre. Et eksempel: Når én gruppe landsbyborgere vil lave et havnebad, tager de fat i fundraisinggruppen, som måske består af tidligere erhvervsfolk, der også bor i klyngen. De bruger så deres netværk til at rejse pengene.

Ingen færdig skabelon

Vores pilotprojekt leverer ikke en færdig skabelon for, hvad man skal og kan gøre alle andre steder. Men med vores nuværende erfaringer kan vi beskrive en metode og nogle værktøjer med respekt for den lokale kultur. Overordnet kan vi konkludere, at fire ting er vigtige:


  • Organisation: Brug den enkeltes ressourcer og styrker rigtigt.

  • Kommunikation: Skab en fællesskabsoplevelse af at bo i et område. En fælles hjemmeside eller folder understøtter en ny, fælles identitet.

  • Strategisk tænkning: Med en længerevarende, flerårig plan for eksempelvis kultur, infrastruktur mv., når man bedre resultater, end hvis man tænker kortsigtet.

  • Brug data: Så er det nemmere at nå frem til beslutninger, især de vanskelige: Dokumentér udviklingen hidtil og forventningen til fremtiden, og inddrag borgerne i afklaringen og prioriteringen f.eks. via spørgeskemaer.


Jeg tør godt påstå, at der er en fremtid for landsbyer, der kan og vil arbejde sammen. Jeg håber, at både pilotprojektet og det kommende kampagnearbejde med mange flere kommuner og borgere kan inspirere landsbyer i hele Danmark og sikre, at der også i fremtiden vil være ikke bare dejligt, men også aktivitet og liv på landet.

Forrige artikel Gå altid tilbage til en fuser Næste artikel Unges drukkultur er ikke kun gymnasiernes ansvar

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.