Fejlslagen integration af flygtninge er svær at vende

Det er en overordentlig svær opgave, statsministeren har sat sig selv på med trepartsforhandlingernes forsøg på at løse integrationens nærmest gordiske knude. Hidtil er integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark langt hen ad vejen slået fejl. Kun godt hver tredje flygtning og indvandrer er i arbejde efter fem år i Danmark. Og under halvdelen er i arbejde efter 18 års ophold her i landet. ”Regeringen fører befolkningen bag lyset og foregøgler, at man kan løse de mange problemer med integrationen i en trepartsaftale. Det kan man ikke,” siger Venstres tidligere social- og integrationsordfører Eyvind Vesselbo. Han mener, det er håbløst at have tiltro til, at små lov- og incitamentsjusteringer fra de sædvanlige jurister, økonomer og politikere, der står bag det nuværende system, kan gøre en stor forskel nu. Der skal nye folk på banen, mener Vesselbo og foreslår derfor at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg med de folk, som har fingrene dybt nede i hverdagens integration og kender de daglige barrierer. Og så kunne man starte med at revidere betingelserne for at flygtninge kan blive erklæret jobparate, som i dag kun gælder for omkring 3 pct. af de omkring 15.000 flygtninge og indvandrere, som er i gang med integrationsprogrammet.

Et strejf af historisk vingesus gik gennem salen, da et flertal i Folketinget vedtog verdens første integrationslov en varm sommerdag for 18 år siden. Nu skulle der for alvor skrues op for integrationen. Nu skulle folk som Mohammed og Fatima arbejde lige så meget som Morten og Frederikke.

Men sådan er det ikke gået. Integrationen i Danmark er langt hen ad vejen slået fejl. Kun godt hver tredje flygtning og indvandrer er i arbejde efter fem år i Danmark. Og under halvdelen er i arbejde efter 18 års ophold her i landet, viser en opgørelse fra KL. Til sammenligning er tre ud af fire danskere i den erhvervsaktive alder i arbejde. Se figur 1.

Køen af ledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er også vokset de senere år. For øjeblikket er omkring 73.000 personer på dagpenge, kontanthjælp og andre offentlige ydelser. Det er 33 pct. flere end for bare fem år siden. Og så er folk på førtidspension og efterløn ikke talt med.

Login