Flugten fra fødefabrikken

POLITIK OG VELFÆRD Klinikere bryder sig ikke om ledere, der tror, de ved bedst, siger chefjordemoder Dorte Dahl. Hun vendte hierarkiet på hovedet, satte de fødende og deres jordemødre i centrum og standsede jordemoderflugten fra landets største fødested. 

Af Karen Lumholt
Freelancejournalist

Hvidovre Hospital blev kaldt for ”fødefabrikken”. Der manglede 30 jordemødre, og situationen var alvorlig. Med over 20 fødsler om dagen og et stadig mere presset personale var landets største fødested ved at kollapse.

Login