Folketinget kørt ud på et sidespor

Ministre og embedsmænd har fået overladt en stigende magt fra Folketinget gennem bemyndigelser i lovgivningen. Det er vurderingen i et nyt forskningsprojekt, der konkluderer, at der er meget lidt politisk kontrol med, hvad der sker, når først en lov er vedtaget og skal implementeres.

Vi har et Folketing, der står for landets lovgivning, men som ikke evner at kontrollere, om selve implementeringen af de love, der vedtages, nu også er i overensstemmelse med de oprindelige politiske intentioner. Der bliver heller ikke meldt systematisk tilbage til lovgiverne om, hvorvidt lovene rent faktisk virker efter hensigten.

Vi har en regering, nogle ministre og en masse embedsmænd, som Folketinget overlader en ganske betydelig magt til gennem stadig flere minister- og forvaltningsbemyndigelser på vejen til at gøre lovene operationelle i virkeligheden.

Implementering af lovgivning foregår, når sagerne har sluppet Folketingets bord, og embedsmændene tager fat på udmøntningen i praktiske detaljer via cirkulærer, bekendtgørelser og regulativer. Hvem fører kontrol med, om den praktiske oversættelse af lovteksten gennemføres i overensstemmelse med de politiske intentioner, og om implementeringen virker efter hensigten?

Login