Fremtidens smarte by testes i Albertslund

Snart kan byerne tilpasse trafikregulering, affaldsindsamling og gadebelysning til de faktiske og aktuelle behov. I Albertslund tiltrækker et smart city-forsøgscenter interesserede fra hele verden.

Byen har sin faste rytme. Busserne følger køreplanen, gadelyset tænder og slukker til tiden, og affaldet tømmes på faste ugedage.

Sådan er det i hvert fald i dag. Men i fremtidens smarte by kan de faste skemaer blive afløst af avanceret teknik, som løbende tilpasser byens funktioner til det til enhver tid aktuelle behov.

Login