Going local

Flere udstationerede medarbejdere bliver presset til at arbejde på lokale løn- og arbejdsvilkår. Det  viser en opgørelse blandt 122 multinationale selskaber.

“Internationale kompetencer til lokale omkostninger”. Det er overskriften, når multinationale selskaber flytter medarbejdere rundt i verden. Og det gør de i stadig stigende grad, viser en ny undersøgelse, “2012 Trends in Global Relocation”, fra den amerikanske konsulentvirksomhed Cartus. Undersøgelsen er foretaget i første kvartal 2012 blandt 122 selskaber, der i gennemsnit beskæftiger 50.000 ansatte verden over og hver især flytter omkring 300 medarbejdere årligt blandt sine internationale filialer.

Hele 74 pct. af selskaberne har trods krisen øget antallet af udstationeringer i medarbejderstaben de seneste to år. Og 57 pct. forventer at rykke endnu mere rundt på medarbejderne de kommende to år. For virksomhedernes vedkommende er den øgede mobilitet primært drevet af et ønske om at udvide forretningen på nye vækstmarkeder, hvor de rette kompetencer ofte er svære at støve op lokalt. For medarbejderne er motivationen primært nye karrieremuligheder. Det er i hvert fald sådane virksomhederne officielt ser det.

Når de bliver bedt om at angive hovedårsagerne til, at medarbejdere accepterer en udstationering, svarer 90 pct. således ‘karriereudvikling’. Kun 36 pct. nævner ‘attraktive kompensationsordninger’. Se figur 1.

Login