Grøn omstilling skal ske med eksponentiel hastighed

Normalt hører man ikke de to ord i samme sætning: eksponentiel klimaomstilling. Men ordene udgør titlen på en helt ny svensk bog. Forfatteren, Rebecka Carlsson, argumenterer for, at den tilgang til innovation, der præger Silicon Valley, er nødvendig for at redde klimaet og miljøet i tide. Klimaløsningerne skal udvikles og udbredes med eksponentielt stigende hastighed. 

Vi lever i de eksponentielle kurvers tidsalder. Ser man på en lang række af de vigtigste udviklinger, der præger samfundet, viser de den velkendte ”hockey stick”. I lang, lang tid sker der ikke de store forandringer, men pludselig tager udviklingen fart. Befolkningstallet, den økonomiske aktivitet og forbruget af vand, energi og transport nærmest eksploderer. 

Det samme gør de tilsvarende effekter for jorden desværre også: nedgangen i biodiversitet, luftforureningen, og ikke mindst CO2-udledningerne og effekterne på klimaet. Siden industrialiseringen har kurverne for menneskets påvirkning af kloden rejst sig stejlere og stejlere. Det er som om vi kører ind i en mur, har Elon Musk beskrevet det.

Login