Grønne storbyer er verdens vækstmotorer

Den grønne omstilling af verdens millionbyer tager til i dybde og bredde, fordi de lokale bystyrer ser investeringer i rene og sunde byer som vejen til ny vækst og mindre social ulighed. Det fremgår af den nye rapport ’Cities100’, som er udarbejdet af Mandag Morgen i samarbejde med den globale borgmesterorganisation C40.

Når præsident Donald Trump i de kommende år sender hundredvis af milliarder ud i jobskabende infrastrukturprojekter, vil en stor del af de penge blive investeret klimavenligt, grønt og innovativt.

Sådan bliver det, fordi New York Citys borgmester, Bill de Blasio, hans kollega i Los Angeles, Eric Garcetti, og andre borgmestre i de amerikanske millionbyer er stærkt optagede af den grønne omstilling. De politiske ledere i de amerikanske storbyer er overbeviste om, at en satsning på rene teknologier og klimavenlig infrastruktur er den bedste vej til både økonomisk vækst og social og miljømæssig bæredygtighed.

”Borgmestrene i de store amerikanske byer ønsker at skabe renere byer, fordi det er, hvad borgerne ønsker. Eksempelvis er bystyret i Atlanta, Georgia, i færd med at implementere en stor plan, der både skal reducere biltrafikken gennem ny offentlig transport og etablere nye grønne transportkorridorer med tusinder af nye træer. Vi ser lignende projekter i mange andre byer. Det er en dyb trend, som magtskiftet i Washington (Trumps overtagelse af Det Hvide Hus, red.) ikke vil ændre på,” siger Monica Keaney, amerikaner og redaktør af rapporten ’Cities100’ om grøn omstilling i verdens storbyer, der udkommer i dag.

100 projekter i 61 storbyer

Rapporten indeholder beskrivelser af 100 grønne omstillingsprojekter i 61 storbyer verden over, og den dokumenterer, at byernes grønne omstilling anno 2016 er en dagsorden, der har høj prioritet uanset borgmesterens partifarve og landets styreform.

’Cities100’ er udarbejdet af Sustainia, Mandag Morgens afdeling for bæredygtig forretningsudvikling, i samarbejde med organisationen C40, der har flere end 85 millionbyer med samlet set over 650 millioner indbyggere som medlemmer, og Realdania, der har været med til at grundlægge både Sustainia og C40.

De 100 projekter i Cities100 dækker ti sektorer fra energi over affaldshåndtering og transport til klimahandlingsplaner, energirenovering og nye finansieringsformer til fremme af grøn vækst og jobskabelse. Og selv om den nyvalgte amerikanske præsident i løbet af sin kampagne har ytret skepsis over for, om den globale opvarmning overhovedet er menneskeskabt, bliver det formentlig storbyborgerne, og ikke de fyrede fabriksansatte og minearbejdere i USA’s oversete provinser, der kommer til at nyde godt af Trumps løfte om at gøre den amerikanske infrastruktur ’second to none’ gennem massive milliardinvesteringer.

Den anerkendte professor Jeffrey D. Sachs fra Colombia University mener, at Trumps lovede investeringer i infrastruktur er godt nyt.

”Trump har helt ret i at udpege dette modige mål i forhold til USA’s konkurrenceevne, jobskabelse og velfærd,” skriver Sachs således i Boston Globe, hvor han påpeger, at USA befinder sig på en 22.-plads blandt 34 højindkomstlande, når det gælder opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Storbyer er globale vækstmotorer

Den globale kommission vedrørende økonomi og klima har i rapporten The New Climate Economy slået fast, at verdens storbyer er de globale vækstmotorer, fordi mennesker over hele verden søger mod de store byer. I 2015 stod byerne for 85 pct. af verdens samlede bruttonationalprodukt, og derfor er det i storbyerne, at de store infrastrukturinvesteringer vil finde sted.

Morten Nielsen, direktør i Sustainia, konstaterer, at det er helt naturligt, at verdens borgmestre investerer i ren energi og transport og grøn byudvikling.

”Det handler helt enkelt om, at businesscasen simpelthen er god. Og storbyerne er bedst rustet til at udnytte mulighederne,” siger Morten Nielsen.

Han peger på, at det er byerne, der har de bedste vidensinstitutioner. De har et stort udbud af arbejdskraft og talent og de rette økosystemer af virksomheder, iværksættere og serviceudbydere, ligesom der i storbyerne er langt mere risikovillig kapital til stede.

”De byer, der vælger at satse på den grønne byudvikling, kommer ind i en positiv spiral, hvor investeringerne skaber vækst, udvikling, renere miljø, og dermed bliver endnu mere attraktive for borgere, investorer og virksomheder,” siger Morten Nielsen.

Anne Hidalgo er borgmester i Paris, og hun bliver ny formand for C40 ved organisationens topmøde i Mexico City i slutningen af denne måned.

”Det er måske ikke borgmestrene, der har opfundet udtrykket ’tænk globalt, handl lokalt’, men det er uden tvivl dem, som i videst omfang praktiserer det,” skriver hun i Cities100.

Her understreger hun desuden, at verdens byer spiller en hovedrolle, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at realisere ambitionerne i den globale klimaaftale, der blev indgået i den franske hovedstad i december sidste år.

”Byernes boomende befolkningstal vil udgøre store udfordringer, men de vil også udgøre myriader af muligheder for at kunne vokse på en bæredygtig måde,” lyder det fra Paris’ socialistiske borgmester, som selv netop har fået flertal i Paris’ byråd til at fjerne biltrafikken fra 3,3 km vejstrækning ved floden Seinen, der flyder midt igennem byen.

Dette initiativ er blot et blandt mange i den overordnede parisiske klimaplan, der skal gøre byen grønnere, renere og dermed endnu mere attraktiv for borgere og investorer. Andre initiativer i Paris handler om helt at udfase kul fra byens varmeforsyning.

Klimakamp med social bundlinje

I Los Angeles i Californien fik man i 2015 sin første klimahandlingsplan nogensinde. I planen opstiller man ambitiøse mål på kort, mellemlangt og langt sigt med det mål at sikre, at den californiske megaby bliver energimæssigt, sundhedsmæssigt og socialt langt mere bæredygtig, end den er i dag. Et af initiativerne er direkte rettet mod befolkningen i fattige kvarterer i det centrale Los Angeles, som fremover vil kunne benytte 100 elbiler mod en meget begrænset betaling. Bystyret i Los Angeles har som mål, at 25 pct. af bilerne i byen i 2025 skal være elbiler eller andre emissionsfrie biltyper.

Et andet klimaprojekt med et klart socialt sigte er ved at blive implementeret i Athen. Befolkningen i den græske hovedstad lider hver sommer under voldsomme hedebølger, som fører til mange dødsfald blandt de svageste grupper af befolkningen. Projektet består både af langsigtede planer, som skal sikre, at byen fremover bliver grønnere, køligere og renere, og af en omfattende kommunikationsindsats rettet mod ældre, hjertepatienter og andre svage grupper og mod de familier og myndigheder, der skal hjælpe de svage med at komme helskindet gennem hedebølgerne. I 2003 oplevede det sydlige Europa en hedebølge, som kostede over 35.000 – fortrinsvis ældre – mennesker livet.

Læs hele rapporten her.

Forrige artikel Danske Bank vil erobre nyt terræn med MobilePay Danske Bank vil erobre nyt terræn med MobilePay Næste artikel Er Løkke statsminister for enhver pris?
Demokratiske virksomheder er som skabt til Generation Z

Demokratiske virksomheder er som skabt til Generation Z

Demokratiske virksomheder er ikke noget nyt fænomen i Danmark. Alligevel aner ingen, hvor udbredte de er. Ny tænketank skal afdække omfanget af virksomhedsformen, der ifølge forskningen er mere stabil og kan skabe højere produktivitet.

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Dansk startup laver billige høreapparater til verdens fattige

Dansk startup laver billige høreapparater til verdens fattige

Danske høreapparater plejer at være blandt de dyreste og mest avancerede i verden. Startup-virksomheden Audientes satser i stedet på at sælge billige høreapparater til lande, hvor millioner af mennesker ikke har råd til at få afhjulpet deres høretab.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.