ICDK: CarbonTech til fangst af CO2 vinder frem i Californien

GRØN OMSTILLING Nye teknologier hjælper os med at redde klimaet ved at trække CO2 ud af luften – det er en nødvendighed, hvis vi skal nå Paris-aftalens klimamål. Og Californien er endnu en gang i front med hensyn til ‘carbontech’, skriver Innovation Center Denmark fra Silicon Valley.

Af Katrine Paaby Joensen og Allan Skaarup Kristensen
Hhv. CEO og Innovations Attaché, ICDK, Silicon Valley

I Californien er man ikke i tvivl om, at hvis klimaet skal reddes, så er det nødvendigt at trække CO2 ud af luften.

Californiens mål om at være CO2-neutral i 2045 og herefter overgå til at være en CO2-negativ økonomi vil ikke kunne lade sig gøre uden en massiv satsning på såkaldte CCSU-teknologier og -systemer. CCSU står for ”Carbon Capture Storage and Utilization” og dækker over en række forskellige metoder og teknologier til at opsamle, lagre og anvende CO2. 

I en ny rapport fra Stanford University konkluderes det, at fangst og lagring af CO2 har potentialet til at blive en af de største enkeltstående bidragsydere til Californiens grønne omstilling. 

Med en målrettet CO2-fangst ved blot 76 industrielle fabriksanlæg og elektricitetsværker, som i dag er stor-udledere af CO2, vil Californien kunne reducere sine CO2-udledninger hele 15 procent på forholdsvis kort tid.

Den opsamlede CO2 kunne i givet fald lagres i undergrunden. Ligesom Danmark har Californien en enorm lagringskapacitet i undergrunden, stor nok til at rumme hele den californiske elektricitetssektors CO2-udslip i 2017 i 1000 år.

Nye CCSU-teknologier springer ud af Californien

Fra Californiens verdensførende universiteter ser vi en lind strøm af nyheder om CCSU-relevante forskningsresultater og nye opfindelser.

Forskere fra Lawrence Berkeley National Laboratory på UC Berkeley har eksempelvis udviklet en ny teknik til at fange CO2 fra naturgasværker. Teknikken udnytter et højporøst metalorganisk materiale til at opsamle 90 procent af den udledte CO2, og metoden vurderes at være seks gange så effektiv som hidtil kendt teknologi. 

Et andet eksempel er BioMADE, et helt nyt offentligt/privat partnerskab mellem det amerikanske ‘Department of Defense’ og 80 private virksomheder, som har givet hinanden håndslag på at investere 1,7 milliarder kroner over de næste syv år i at udvikle USA’s bioindustrielle fremstillingssektor.

BioMADE, som blandt andet har en afdeling på Berkeley, skal være med til at udvikle teknologier, som er nødvendige for, at man i industriel skala kan anvende genmodificerede bakterier og gærceller til at producere enzymer, der kan omdanne CO2 til grønne kemikalier.

Samme fokus har man på energiforskningscenteret SUNCAT på Stanford University placeret i Palo Alto. Her arbejder forskerne også på at finde nye veje til at omdanne CO2 til grønne kemikalier og brændstoffer med fokus på det, der hedder ”elektrokemisk CO2-konvertering”. Målet er at udvikle teknologier, som bruger vedvarende energi til at konvertere CO2 fra industrielle udledninger til CO2-baserede produkter. 

Der er stort potentiale og interesse fra markedet

Det er ikke kun forskerne, som har kastet sig over CO2-fangsten.

Interessen for ’carbontech’ var for eksempel også tydelig blandt de 10.000 deltagere i årets Verge20 konference, en toneangivende californisk platform for startups, virksomheder og investorer med flere, som beskæftiger sig med den grønne transition afholdt i slutningen af oktober. 

Ved Verge20 præsenterede Circular Carbon Network (CCN) sin nylige kortlægning af carbontech-økosystemet, som viser, at antallet af carbontech-virksomheder er i kraftig stigning.

Selv om sektoren fortsat er i sin vorden, er den ikke helt så umoden som mange måske antager, da omkring halvdelen af de omfattede virksomheder allerede har en omsætning. 

Markedet vurderes at blive stort. Som udtrykt af Nicholas Eisenberger, managing director, Pure Energy partners og medstifter af CCN: “This market is going to either be very large or ginormous.” Ginormous betyder meget meget stort.

Det vurderes af blandt andet CCN, at der er investeret over 2 milliarder USD i CO2-fangst, lagring og anvendelse i USA og Europa.

Carbon180, en californisk brancheorganisation, der arbejder for at udvikle markedet for carbon-løsninger, har lavet et studie af markedsmulighederne for produkter, som vil kunne produceres med omdannelse af CO2-spildprodukter.

Ifølge studiet, som kan læses her, er der tale om et globalt marked på knap 6 trillioner USD med de største muligheder inden for brændstoffer, byggematerialer og plastikprodukter. 

“Carbon to Value”

Produktion af brændstoffer med lavt eller helt uden indhold af CO2 vil kunne reducere udledninger fra transportsektoren, ikke mindst inden for luftfart og shipping, som vanskeligt lader sig elektrificere. 

En af de vigtige virksomheder på dette område er newzealandske Lanzatech, som genanvender CO2 til at producere bæredygtigt brændstof, herunder ved anvendelse af en mikrobe, der kan omsætte CO2 til eksempelvis ethanol.

Blandt Lanzatechs første hovedinvestorer i 2007 var Silicon Valley-investoren Vinod Khosla. Den visionære Khosla betegnede dengang Lanzatech som en ’black swan’ – sjældent forekommende, men af særlig høj værdi.

På markedet for byggematerialer tegner for eksempel Carbon Cure sig for en interessant teknologisk løsning inden for cementproduktion. Carbon Cure tilføjer en dosis CO2 i produktionsprocessen, hvilket gør cementen stærkere og samtidigt binder CO2 permanent i produktet. Den canadisk baserede virksomhed har blandt andet modtaget funding fra den Bill Gates-støttede investeringsfond Breakthrough Energy Ventures.

Der er altså adskillige eksempler på, hvordan nye teknologier kan være med til at omsætte CO2 til brugbare og bæredygtige materialer.

Fangst, lagring og naturbaserede løsninger

Anlæg til CO2-fangst fra store udledere som eksempelvis kraftværker og industri har været i kommerciel anvendelse i mange år. Idéen om at indfange CO2 direkte fra atmosfæren for eksempel gennem en filtreringsmekanisme, som binder CO2, er heller ikke ny. Men selv om fordelene er mange, så har der været tvivl om, hvorvidt CO2-fangst direkte fra luften kan gøres rentabelt.  

Virksomheden Carbon Engineering mener dog nu at kunne skalere deres teknologi og indfange CO2 til under 100 USD pr. ton. Med investeringer på 68 millioner USD fra blandt andre Bill Gates og Chevron Technology Ventures er de i færd med at etablere den største facilitet i verden, som vil kunne indfange 1 million ton CO2 direkte fra luften. 

Nye lagringsmetoder er også under udvikling, for eksempel af San Francisco-baserede Charm Industrial, som er ved at tage patent på en metode til gennem pyrolyse at konvertere biomasse til bio-olie, som kan pumpes ned i lagre i undergrunden.

Der er ligeledes stigende opmærksomhed på naturbaserede løsninger på at binde CO2. Det var der eksempler på blandt de nylige uddelinger fra Amazons CEO Jeff Bezos’ Earth Fund (på 10 milliarder dollars).

Blandt modtagerne af årets uddeling på i alt 791 millioner dollars er organisationer som The Natural Resources Defense Council, som får midler til gendannelse af økosystemer, der binder kulstof. The Salk Institute får tilskud til sit ‘Harnessing Plants Initiative’, som søger at binde CO2 i rødderne på afgrøder. Også WWF modtager tilskud til at beskytte mangrove-skove samt udvikle markedet for tang, som blandt andet bidrager til absorbering af CO2.

Der eksperimenteres også i geo-engineering, eller ’enhanced weathering’, for eksempel det San Francisco-baserede ’Project Vesta’, der vil accelerere den naturlige proces for binding af CO2 i sten ved at sprede mineralet olivine på kyststrækninger og lade bølgekraft gøre resten af arbejdet. 

I den stigende erkendelse af at Paris-aftalens klimamål er uopnåelige uden såkaldte ’negative udledninger’, er bolden givet op til regeringer, forskere, iværksættere, investorer og virksomheder.

Californien er – som vanligt, tør man næsten sige – med sin betydelige innovationskapacitet at finde blandt frontløberne – også når det handler om fangst af CO2. Innovationscentret i Silicon Valley følger med i udviklingen og kan hjælpe danske interessenter med viden om emnet og skabe adgang til netværk.

Forrige artikel Få styr på nøglemedarbejdernes uformelle ansvar Få styr på nøglemedarbejdernes uformelle ansvar Næste artikel 2021 – corona år to 2021 – corona år to
Når politik føles som noget opreklameret lort

Når politik føles som noget opreklameret lort

POLITIK OG VELFÆRD Danske politikere, medier og vælgere har et fælles ansvar for at lære af de øretæver, som coronakrisen og andre 2020-dramaer har givet vestlige demokratier. Alternativet er, at vi får vores egen Trump, skriver John Wagner.

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

DIGITAL OMSTILLING Teknologiens udvikling stiller os overfor den ene vanskelige etiske beslutning efter den anden. Alt for ofte klikker vi bare JA til betingelserne uden at overveje konsekvenserne. I en ny bog advarer en amerikansk professor i jura mod at overlade det til store selskaber og iværksættere at definere, hvad der er acceptable måder at bruge ny teknologi på.  

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

KOMMENTAR Acceleratorprogrammer har længe været den foretrukne model blandt tyske virksomheder, der vil samarbejde med startups for at udvikle nye teknologier. Men nu er det en ny model, som de store virksomheder foretrækker. Venture Client Units er brændstoffet i tysk innovation i øjeblikket, skriver ICDK i München.

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

LEDELSE Det er måske ikke hver dag, du forholder dig til din egen relevans som leder. Men det kan være afgørende for, om du kan bevare dit reelle ledelsesmandat, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

DIGITAL OMSTILLING Coronakrisen blev et moment of truth for Japans offentlige sektor, der er håbløst bagud med at digitalisere kommunikationen med borgerne. Papirdokumenter med traditionelle hanko-stempler overføres med fax, og først nu udvikles noget, der ligner NemID. Danmark øjner it-eksportmuligheder til det coronaramte japanske bureaukrati. 

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

GRØN OMSTILLING Klimapartnerskaberne har været en stor succes – så stor, at den nu manifesterer sig som et hårdt pres på regeringen fra erhvervslivet, der vil have mere fart på den grønne omstilling. Klimaloven, klimapartnerskaberne og Danmarks grønne industripolitik er rollemodeller for hele EU. 

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

GRØN OMSTILLING Selvom coronakrisen stjal mediebilledet, blev 2020 et travlt klimaår for erhvervslivet, klimapartnerskaberne og regeringen. Her er nogle af årets vigtigste grønne begivenheder.

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

LEDELSE Læger Uden Grænser sender færre eksperter ud i verden i en tid med corona. Rådgivning via Teams, Skype eller Zoom kan løse nogle opgaver. Denne positive erfaring vil ændre praksis i organisationen, spår ny direktør.

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

POLITIK OG VELFÆRD De toneangivende techgiganter indgik en historisk alliance om at stoppe Trumps direkte adgang til de amerikanske vælgere. Dermed eksponerede de mere end nogensinde deres reelle politiske magt.

Stine Bosse anbefaler

Stine Bosse anbefaler

LEDELSE Stine Bosse glæder sig over en højskolesangbog, hvor alle kan synge med, og så anbefaler hun en græsk klassiker, der minder os om, at også nazisterne var mennesker med følelser, længsler og omsorg for andre.

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

LEDELSE Erhvervsuddannelserne på de amerikanske universiteter Harvard og Columbia føjer certifikater og livslang læring til deres programmer. Det er et skift, der siger noget grundlæggende om vores samfund. 

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

DIGITAL OMSTILLING Diskussionen har ulmet længe, men optøjerne på Capitol Hill og den efterfølgende nedlukning af Trumps konti på Twitter og Facebook har gjort et centralt spørgsmål meget påtrængende: Hvem skal bestemme, hvad der må siges online? EU-Kommissionen har et bud.

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

KOMMENTAR En af de positive effekter af covid-epidemien i Indien er, at indiske startups og iværksættere har formået at arbejde tæt sammen med indiske forskere om at udvikle løsninger hurtigt og effektivt. Nu overvejer man, om den form for innovation kan overføres til at løse udfordringerne med bærdygtighed, skriver det danske innovationscenter i Bangalore

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

GRØN OMSTILLING Den schweiziske investeringsbank J. Safra Sarasin piller de grønne fjer af Danmark. Godt nok er Danmark et af verdens foregangslande, men vi når ikke Parisaftalens mål ved at følge den nuværende kurs, siger folkene bag bankens nye fremskrivningsmodel, der har til formål at vise konsekvenserne ved virksomhedernes klimaplaner.

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

ØKONOMI Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Et job giver dig frihed

Et job giver dig frihed

NYT JOB For Abdulkarim Alasat er jobbet på fabrikken i Tullebølle nøglen til frihed.

Investorer lægger klimapres på virksomheder

Investorer lægger klimapres på virksomheder

GRØN OMSTILLING En lang række store investorer indskærper over for nogle af Europas største virksomheder, at de skal arbejde Parisaftalen grundigt ind i deres forretninger. Der blæser nye grønne vinde i den finansielle sektor, lyder vurderingen fra eksperter.

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

KULTURANBEFALING Ellen Klarskov Lauritzen værdsætter kunsten at fatte sig i korthed på arbejdet, men leder efter det modsatte, når hun har fri. Hun anbefaler en murstensroman, der dvæler ved detaljen, og forbereder sig på foråret med elektronisk dansk musik. 

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

DIGITAL OMSTILLING Scenarier har det med at være deprimerende læsning. De enorme udfordringer og forandringer, der er på vej, virker skræmmende. Wired-journalisten Peter Leydens scenarie The transformation er en fortælling om fremtiden, man faktisk bliver inspireret og i bedre humør af at læse.

Omstillingen - et uddrag

Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.  

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

KOMMENTAR I en nyhedsstrøm præget af corona og præsidentvalget i USA har få bemærket, at der sidste måned blev indgået verdens største frihandelsaftale, der omfatter størstedelen af Asien, Australien og New Zealand. Innovation Centre Denmark i Shanghai fortæller, hvordan aftalen også får betydning for danske virksomheder.

Når visioner er virkningsløse

Når visioner er virkningsløse

LEDELSE Visionsbaseret ledelse kan skabe fælles retning og motivation. Men visioner kan også blive et skønmaleri, som skaber polarisering eller fortrænger svære diskussioner og afvejninger, skriver Klaus Majgaard, der har et bud på, hvordan du undgår det.

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

GRØN OMSTILLING Det nye år bliver et travlt klimaår for Danmark, EU og resten af verden. Milliarder af euro, dollar og yuan ligger klar til investeringer i rene teknologier fra krisepakker og stadigt mere klimabevidste private investorer. Analytikere taler om en decideret acceleration i den grønne omstilling, og i de mest optimistiske scenarier er Parismålet igen i sigte.

Michael Løve anbefaler

Michael Løve anbefaler

KULTURANBEFALING Nettos direktør, Michael Løve, har fundet podcasten, der sikrer, at hans døtre aldrig vil ryge. Og så anbefaler han det nyeste værk af lufthavnslitteraturens ukronede konge om det USA, han kender bedst.

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

ØKONOMI Uden nævneværdig dramatik er statsgælden kravlet mod nye højder under coronakrisen. Lave renter er den nye normal, og derfor er gæld næsten gratis. Et lille år efter det globale pandemichok melder spørgsmålet sig, om vi er forberedte på det, de færreste økonomer forventer. 

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

ØKONOMI Som udsteder af verdens mest anvendte valuta høster USA økonomiske fordele, andre lande kun kan drømme om. Den position er ikke akut truet, men vi er måske ved at se begyndelsen på enden, og det kan tvinge USA til at sætte tæring efter næring.

2021 – corona år to

2021 – corona år to

POLITIK OG VELFÆRD Coronaen har forandret vores samfund og vores liv for altid. Nu bliver opgaven at tage det bedste med os ind i 2021 og huske på, hvad livskvalitet er.

Følsom nytårshilsen

Følsom nytårshilsen

Tårer og topledelse var stadig en følsom affære i 2020.

På Mandag Morgen har vi i årets løb talt med tre topchefer, der alle på hver deres måde har været tvunget til at forholde sig til store følelser i deres lederskab. 

Mød den kontroversielle mediechef, den revolutionære revisor og politikeren, der blev kaldt ’isdronningen’. 

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Trods pandemi, klimakrise, økonomisk krise og politisk ustabilitet har 2020 også vist vejen til lysere tider. Vi har samlet nogle af de historier, der har givet os håb her på Mandag Morgens redaktion det seneste år.

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

POLITIK OG VELFÆRD Hvad er de gode – og hvad er de dårlige erfaringer fra coronakrisen? Fredericia Kommune er gået systematisk til værks for at finde svar – og har fået input fra over 5000 borgere, der er kogt ned til et idékatalog. Den fremgangsmåde kan være med til at ændre kommunen og organisationen, mener kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.