ICDK: Forfærdelige førstepladser: Den største produktion med de værste bivirkninger

KOMMENTAR: Den indiske medicinalindustri er vokset hastigt, og på mange områder er indiske producenter i dag blandt verdens førende. Men den indiske succes overskygges i stigende grad af den knap så attraktive førsteplads som det land, der har størst problemer med resistente bakterier, skriver Innovation Centre Denmark i Bangalore.

De indiske floder er mange steder alvorligt forurenede - nogle steder med antibiotika i "terapeutiske niveauer"
De indiske floder er mange steder alvorligt forurenede - nogle steder med antibiotika i "terapeutiske niveauer"Foto: Hemanshi Kamani/Ritzau Scanpix

Af Jakob William Ørberg, 
innovationsattaché, Innovation Centre Denmark, Bangalore

Det er ikke en hemmelighed, at Indien er ved at indtage rollen som hele verdens apotek – særligt når det gælder vaccineproduktion. Som beskrevet både her og i andre danske medier har den stadigt voksende covid-19-katastrofe ført til en hidtil uset og koordineret indsats i Indiens forskningssystem.

Men der er en bagside af medaljen, for væksten i produktion går hånd og hånd med en stigende og stærkt betænkelig forurening med antibiotika.

I Danmark kender vi til problemerne med AMR – Anti-Mikrobiel Resistens – fra svineproduktionen, der især tidligere var præget af et overforbrug af antibiotika.

I Indien er problemet imidlertid langt mere gennemgribende og i høj grad knyttet til pharma-produktion og medicinalt affald og spildevand fra hospitaler.

Undersøgelser fra blandt andet Indian Institute of Technology Delhi peger på, at antibiotika i dag kan findes overalt i miljøet, hvad enten det er højt oppe i den hellige flod Ganges løb eller i jord og grundvand i det sydlige Indien. 

Som en forsker har udtrykt det, så er der flere steder i indiske floder ”terapeutiske niveauer” af antibiotika i vandet. Altså vand, man kan behandle infektioner med!

Det skræmmende ved den høje forekomst af antibiotika er, at de bakterier, der udvikler resistens og overlever, potentielt kan angribe mennesker og føre til infektioner, der er umulige at behandle.

Problemet har fået et så stort omfang, at Indien nu kaldes ”Nummer 1 på Anti-Mikrobiel Resistens” af EchoNetwork, en organisation, der forsker i miljøproblemer, ledet af premierminister Modis særlige videnskabelige rådgiver og med toneangivende aktører som Tata Trust og Bill and Melinda Gates Foundation om bord.

Miljøvenlig medicinalproduktion er et dansk styrkeområde

Det er en bitter ironi, at samtidig med at Indien producerer større og større andele af verdens medicin, fører den selvsamme produktion til super-bakterier, vi ikke kan behandle imod.

Den indiske økonomi lider voldsomt under coronakrisen. I andet kvartal var der et fald i BNP på hele 24 procent. Det er regeringens plan at mobilisere den medicinske videnskab og forskerne for at genstarte økonomien efter nedbruddet. Men det er ikke holdbart, hvis problemerne med forurening og resistens ikke løses samtidig.

For danske virksomheder er det helt oplagt at være en del af Indiens vækst på det medicinske område, og vi har samtidig en stor og meget vigtig mulighed for at være dem, der udvikler den medicinske industri i bæredygtig retning.

Green Health er nøgleordet. I Danmark er vi stærke på rensning af industrispildevand, ligesom vi er gode til monitorering og koordinering af data og viden på tværs af virksomheder og myndigheder.

Det er for eksempel vigtigt, når Indien planlægger store nye pharma-industriparker, hvor der skal være styr på spildevandet, og hvor det er vigtigt at vide, nøjagtig hvad og hvor meget der produceres af forskellige aktive medicinske ingredienser, så man kan kontrollere, at de ikke kommer ud i miljøet.

I den globale AMR Industry Alliance er der allerede fastsat standarder for god praksis i fremstilling af antibiotika, men der er brug for internationalt og dansk engagement og teknologi for at få disse til at slå igennem i Indien.

Bæredygtighed er blevet en kerneprioritet i den danske lægemiddelindustri. I Danmark er det lykkedes pharma at vokse mere end 1.200 procent siden 1990, samtidig med at udledningen af klimagasser er reduceret med 55 procent.

Den historie gør stort indtryk i Indien og kan gøre os til den foretrukne partner, når Indien ikke bare skal være den nye 1’er på medicin, men også meget gerne skal ned fra skamlen som den nation, der lider allermest under konsekvenserne af medicinalindustriens succes.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024