Kommunale veje til god integration

Kommunerne gør hver dag et markant arbejde for at skabe en god modtagelse og integration for det stigende antal flygtninge. Det er en stor og vigtig opgave at skabe en vellykket integration på alle velfærdsområder. Her er det vigtigt, at kommunerne lærer af hinanden, og at der gøres brug af den viden og de erfaringer, som de gode kommunale integrationsindsatser i dag bygger på. KL har derfor samlet en række cases, som formidler gode indsatser og resultater på det brede integrationsområde.

Siden integrationsloven trådte i kraft i 1999, har kommunerne haft ansvaret for at støtte flygtninge og familiesammenførte i at tilegne sig de nødvendige forudsætninger for at begå sig i Danmark generelt og på arbejdsmarkedet i særdeleshed. KL samler i dette inspirationskatalog en række eksempler på vellykkede integrationsprojekter.

Hent PDF

Forrige artikel Evaluering af Røde Kors integrationsindsats Evaluering af Røde Kors integrationsindsats Næste artikel Gå ikke i panik over kryptering Gå ikke i panik over kryptering