Løhdes rådgivere: Større frihed til offentlige ledere

Et panel af topledere er efter et års arbejde klar med en stribe vidtgående anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde. Panelet lægger op til et paradigmeskifte i den offentlige sektor. Fremtidens velfærd skal styres efter at skabe værdi og effekt for borgerne og mindre efter økonomi og aktivitet.

Lad os bruge en skoleleder som eksempel.

En skoleleders fornemmeste opgave er at sørge for, at eleverne lærer at læse, skrive og regne. Derfor kan det virke paradoksalt, at en skoleleder i dag kan blive afskediget, hvis lederen ikke har styr på økonomien, mens det kun sjældent har konsekvenser for selvsamme skoleleder, hvis eleverne ikke lærer at læse, skrive og regne.

Det skal ændres. Fremover skal det offentlige primært styres efter at skabe værdi og effekt for borgerne. Resultater for borgerne skal gennemsyre alt, hvad det offentlige foretager sig, og samtidig skal ledere og medarbejdere have større frihed til at løse opgaverne.

Login