Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Medicinrådets prioriteringer skulle dæmpe den voldsomme vækst i udgifterne til ny, dyr medicin. Men det er ikke nogen hård vagthund, staten har sat til at vogte over medicinkassen.

Derfor kan ny medicin fortsat spise en stadig større del af sygehusenes budgetter. Det kan betyde færre penge til læger og varme hænder. På sygehusene går næsten hver tiende krone nu til medicin.  

Login