Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Det mærker man ude på redaktionerne, hvor mandskabet oprustes, og øjnene rettes mod sociale medier og risikoen for misinformation.

Foto: Miklos Szabo/TV 2, Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Katrine Villarreal Villumsen

MM Special: Politikere uden filter

  • Partistøtten er vokset med 40 pct. – det har givet partierne mulighed for at starte egne medier.
  • Et voksende antal historier i medierne starter med et tweet eller et faceboookopslag.
  • Nogle partier og politikere har flere læsere på deres egne kanaler end selv store aviser.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Demokratiforsker: Partipressen er tilbage

Det er en klassisk journali­stisk opgave at agere filter, når alle parter i en valgkamp naturligt vil forsøge at præge debatten under en valgkamp. Men me­diernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Sådan lyder det fra fire medier, som Mandag Morgen har talt med. Her er rolleforde­lingen klar. Partierne og deres politi­kere vil og skal naturligvis skære deres budskaber, så de stemmeoptimerer, og i år er der ingen tvivl om, at særligt po­litikernes mange mediemuligheder gi­ver et forspring. Men af samme grund vil medierne også være ekstra på vagt.

I år lancerer flere af dem initiativer, der skal monitorere politikernes kom­munikation, ligesom flere af medierne vil opruste på medarbejderfronten un­der valget. Det skal sikre, at den klas­siske journalistiske opgave løses, og at medierne endnu en gang sætter dags­orden.

TV 2

Ulla Pors, chefredaktør og kanalchef for TV 2 News, ser en stor opgave i at sortere i al støjen. Hun siger, at TV 2 skal være trans­parent i sin dækning. Læserne på tv2.dk vil derfor opleve, at stationen varedeklarerer, hvorfor de beskæftiger sig med en bestemt politisk historie under valget, og hvordan historien er opstået. Ulla Pors mener, det bliver en stor opgave for stationens journalister at skulle fange, hvem der gør hvad på de sociale medier, og derfor opruster kanalen også med medarbejdere, der skal sikre danskerne det samlede overblik i valgdebatten.

"Ved det seneste valg så vi de sociale medier som et fanta­stisk redskab til at skabe kontakt mellem danskerne og politikerne. Det gør vi stadig, men vi er også mere påpasselige med, hvem der sidder i den anden ende og drejer debatten i en bestemt retning," siger Ulla Pors.

DR Nyheder

DR Nyheders valgdækning bliver at sikre en fri og åben debat uden forcensur, men hvor det samtidig bliver de for vælgerne relevante emner, der ender i debatten, fortæller nyhedschef i DR Nyheder Thomas Falbe.

"Vi vil være opmærksomme på det tryk, partierne forsøger at sende afsted på blandt andet de sociale medier."

En af de måder, stationen konkret vil arbejde med det på, er ved at nævne i artikler eller valgprogrammer, at et emne debatteres, fordi det er et emne, der er opstået på baggrund af en historie, et bestemt parti har sendt i cirkulation på egne kanaler.

"Og så vil vores opmærksomhed være rettet mod at skulle foretage en væsentlighedsprioritering af emner i debatten, som er relevante for vælgerne, men også at skulle agere filter i alle de her tilbud," si­ger Thomas Falbe.

Berlingske

Berlingske ser to kerneopgaver under valget, siger chefredaktør Mette Østergaard: At afklare, hvad der bliver sagt og af hvem, og at afdække manipulation, fake news eller deciderede trol­dehære, som vil dreje debatten i en bestemt retning. Derfor har avisen lanceret et modsvar til politikernes kommunikation: ‘Berlingske nuancerer’. Her går avisen i dybden med en række emner, der ifølge gallupundersøgelser optager danskerne. Der­udover vil avisen dedikere flere af sine bedste graverjournali­ster til at se på, hvordan budskaber spreder sig på sociale me­dier, og hvordan budskaberne kan ramme vælgerne.

"Vi skal være vores rolle som medie bevidst og ikke falde for at blive gjort til en part i den kom­mende valgdebat. I stedet skal vi være transparente i vores dækning og forklare læserne, hvordan histo­rierne er blevet til hos os."

Politiken

Hos Politiken er de ikke så bekymrede for politikernes mange nye kommunikationsmuligheder, fortæller chefre­daktør Anne Mette Svane. Hun ser kanalerne som en mo­derne pressemeddelelse, som partierne naturligvis skal benytte sig af i en valgkamp. "Men når partierne danner egne platforme, rykker vi naturligvis med. Vi skal også dække, hvad der sker her." Derfor opruster avisen på mand­skab, der skal beskæftige sig med, hvad der sker på de so­ciale medier under folketingsvalget.

Omtalte personer

Ulla Pors Nielsen

Nyhedsdirektør, TV 2
Journalist (Danmarks Journalisthøjskole 1986), Master of Journalism (Columbia University, New York 1988)

Anne Mette Svane

Chefredaktør, TV 2 News
journalist (DJH 2002)

Mette Østergaard

Public affairs- og kommunikationsdirektør, Dansk Industri
journalist (DJH 2006)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024