Patienternes nye rejse

I mere end tyve år har skiftende regeringer og top­politikere talt om at sætte patienten i centrum og skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen med udgangspunkt i patienternes behov, præferen­cer og ressourcer. Men indtil videre har ændringerne ude på de enkelte sygehuse og afdelinger langtfra stået mål med de politiske ambitioner. Udviklingen sker i stedet sporadisk…

I mere end tyve år har skiftende regeringer og top­politikere talt om at sætte patienten i centrum og skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen med udgangspunkt i patienternes behov, præferen­cer og ressourcer. Men indtil videre har ændringerne ude på de enkelte sygehuse og afdelinger langtfra stået mål med de politiske ambitioner. Udviklingen sker i stedet sporadisk og er båret frem af ildsjæle og enkeltstående gode eksempler.

I ”Patienternes nye rejse” fortæller seks forskellige borgere historien om, hvordan de oplevede mødet med et sundhedsvæsen, der efterlod dem med en birolle i deres behandlingsforløb. Deres historier understreger, hvor meget værdifuld viden, patienter og pårørende bærer på, som kan øge kvaliteten i sundhedsvæsenet, hvis den bliver taget i brug.

Publikationen peger samtidig på, at der er mange muligheder for at kickstarte forandringen mod et sygehusvæsen, der sætter patienten i centrum. En række visionære danske og udenlandske eksempler viser, hvordan ledere, læger, sygeplejersker og andre ildsjæle aktivt bruger patienter og pårørendes viden og erfaringer til at udvikle behandlingen.

”Patienternes nye rejse” fremhæver samtidig tre indsatsområder, hvor de politikere og embedsmænd, der træffer de afgørende beslutninger i sundhedsvæsenet, oplagt kan tage fat: Incitamentsstrukturerne kan ændres, så de inddrager patienters oplevelse af kvalitet. Viden og data kan åbnes og deles, så de i højere grad bliver et fælles værktøj for læger og patienter. Ligesom det kan tydeliggøres at målet om at sætte patienten i centrum også skal sætte sig igennem på uddannelsesinstitutionerne.

Publikationen er udgivet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, TrygFonden og Mandag Morgen.

Hent PDF

Forrige artikel Newdoing Newdoing Næste artikel 100 geniale løsninger på klodens klimaproblem 100 geniale løsninger på klodens klimaproblem