Sohn vender vækstpolitikken

Erhvervsminister Ole Sohn er ved at rulle et omfattende vækstpolitisk initiativ ud, hvor der nedsættes vækstteams inden for syv lovende markedsområder. Han vil med inspiration fra open source-bevægelsen nytænke erhvervspolitikken og inddrage virksomheder og offentlige institutioner i en bottom up-proces. Det er et brud på den stærkt makroorienterede tilgang, som VK-regeringen anvendte i deres vækstforum.

Danmark har mistet 200.000 job i den private sektor siden 2008, og den globale økonomiske krise er blevet forværret gennem efteråret 2011. Samtidig er den danske produktivitet gennem mere end ti år blevet svækket, mens danskerne har fået højere lønstigninger end andre europæere og borgere på de markeder, hvor danske virksomheder afsætter deres varer.

Figur 1 | Forstør

Login