Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Danmark er mere solidarisk med Bulgarien, end København er det med Tønder, når det gælder kampen mod den globale opvarmning. Og dét selvom det for drivhuseffektens vedkommende er ligegyldigt om co2-udledningen finder sted i Møgeltønder eller i Sofia.

Sådan er det, fordi Danmarks nationale klimaindsats er dårligt koordineret mellem staten og kommunerne og i øvrigt juridisk uforpligtende. Dette betyder, at Danmark som nation leverer langt dårligere resultater i kampen mod den globale opvarmning, end det ville være muligt, hvis staten og kommunerne koordinerede deres indsatser.

De danske kommuners klimaprofiler er meget forskellige på grund af geografi, erhvervssammensætning og lokal produktion. Men Mandag Morgens kortlægning af de 98 danske kommuners klimamål viser, at både borgmestre og lokale topembedsmænd i langt de fleste kommuner er uhyre bevidste om, at både borgere og erhvervsliv har forventninger til kommunens grønne omstilling.

Login