Tre grunde til at akademikerne gled ud af trepartsaftalen

Højtuddannede faggrupper risikerer at blive glemt, hvis regeringen og arbejdsmarkedets parter ikke løfter blikket fra de mest synlige og håndgribelige udfordringer som følge af den digitale omstilling.

En stærk industrimafia, en svag akademikerpendant og en uhåndgribelig og til dels uforståelig teknologisk udfordring.

Sådan lyder de tre primære forklaringer på, at der i den seneste revision af voksen- og efteruddannelsessystemet i den nyligt indgåede trepartsaftale er begrænset fokus på akademikere og andre faggrupper, der ikke befinder sig ude på landets fabriksgulve, på trods af at regeringens ekspertgruppe, der kom med sine anbefalinger i juni, ellers lagde op til et langt bredere fokus.

I forrige udgave af Ugebrevet kunne vi fortælle, at 20 pct. af djøf’ernes nuværende arbejdsopgaver ifølge en ny McKinsey-analyse vil forsvinde frem mod 2030 som følge af digitaliseringen, og at det ikke kun er triviel fremtidsmuzak. Jobtyveriet i kontorlandskaberne er allerede en realitet.

Login