Unge engagerer sig i samfundet men er ligeglade med politik

De unge vil ikke demokratiet. Sådan lyder en ofte hørt myte om den danske ungdom. Men faktisk engagerer de unge sig i demokratiet, det sker bare på mere uformel vis. Mange ser ikke en naturlig kobling mellem samfundsengagement og så traditionel politik, som de opfatter som elitær, farlig og fjern.

Mandag Morgens temanummer om demokrati stillede i sidste uge en krank diagnose på det danske demokrati. Der er i dag mindre tillid, mindre tryghed og mere lukkethed end tidligere.

Og hvis man zoomer ind på de næste generationer, der skal videreføre det sygdomsramte demokrati, har også de unge mistet troen på demokratiet. En ny undersøgelse udført af forskere fra Harvard University og University of Melbourne viser, at både amerikanske og europæiske unge tror mindre på og engagerer sig mindre i demokratiet end tidligere ungdomsgenerationer. En tidligere undersøgelse fra 2013 udført af EU-Kommissionen viste, at kun 56 pct. af danskere under 30 år havde stemt ved et politisk valg inden for de seneste 3 år.

Men betyder de mange unges manglende tro på demokratiet så også, at de er ligeglade med samfundet?

Login