Unge fædre halter efter andre fædre

Fædre under 22 år klarer sig markant dårligere gennem livet sammenlignet med andre fædre. De er dårligere uddannet, begår mere kriminalitet og er oftere på kontanthjælp. Det er en overset gruppe, mener Mødrehjælpen. Ny analyse sætter økonomisk fokus på de helt unge fædre.

Kasper Nielsen var 20 år gammel, da han modtog sit livs hidtil største udfordring – han skulle være far til en lille pige. På det tidspunkt var han i lære som tømrer om dagen, og en fast bestanddel af Esbjergs natteliv i weekenderne.

“Med ét gik det op for mig, at min ungdom var slut. Min daværende kæreste, som jeg havde været sammen med i et halvt år, var gravid og ville have barnet. Mine venner opfordrede mig til at overtale hende til en abort, men der var ingen vej udenom,” siger Kasper Nielsen, der i dag er 28 år og uddannet pædagog.

De nybagte forældre forsøgte at forblive sammen for deres datters skyld, men det var svært, for de var begge unge og uerfarne. De gik fra hinanden, og moderen endte med at flytte og tage deres datter med sig.

Kasper Nielsen er et eksempel på mange af landets helt unge fædre, som har store kvaler med at tackle rollen som nybagt far. De er en overset gruppe. For mens Danmarks længst kørende tv-reportageserie ’De unge mødre’ nu gennem 12 år har sat fokus på Martinna, Camilla, Melissa og mange andre unge mødres tilværelse på godt og ondt, har der ikke været bare tilnærmelsesvis samme fokus på de helt unge fædre.

Stort besparelsespotentiale

Det råder en ny analyse nu bod på. Den er lavet for Mødrehjælpen af Centre for Economic and Business Research på Copenhagen Business School. Og tendensen er dybt bekymrende.

Analysen viser, at unge mænd, der bliver far som 16-21-årige, begår mere kriminalitet, hænger bagefter i uddannelsessystemet og har svært ved at etablere sig på arbejdsmarkedet sammenlignet med mænd, der bliver far for første gang i en højere alder. Markant flere ender på førtidspension i en tidlig alder, og problemerne går i arv til deres børn. Flere af de helt unge fædres egne børn ender med at blive anbragt uden for hjemmet sammenlignet med børn af ældre fædre. Se figur 1.

Fortællingen om de oversete fædre

Figur 1 | Forstør   Luk

De helt unge fædre klarer sig markant dårligere end ældre fædre på stort set alle parametre.

Kilde: Mødrehjælpen og CEBR.

Direktør i Mødrehjælpen Mads Roke Clausen efterlyser en langt stærkere indsats over for de helt unge fædre for at forebygge problemerne.

“Det er vigtigt, at disse unge mænd bliver stolte, bidragende og ansvarlige fædre. Kikser de faderrollen, er det endnu et stort nederlag for hele deres selvopfattelse. Vi skal hjælpe dem i gang med rollen som far,” siger Mads Roke Clausen.

Han understreger, at det har konsekvenser for hele samfundet, når vi taber fædrene på gulvet. For analysen dokumenterer, at der er et stort økonomisk besparelsespotentiale, hvis det lykkes at bryde mønstret for mange af de helt unge fædre.

Den gennemsnitlige økonomiske forskel for samfundet mellem en helt ung far og mænd, der bliver fædre i en senere alder, er cirka 32.500 kr. pr. person pr. år. De ældre fædre betaler mere i skat og koster mindre i overførselsindkomster. Gennem et liv kan det beløb hurtigt vokse sig stort.

Og så er regnestykket endda temmelig konservativt, fortæller Mødrehjælpen. For dertil kommer den økonomiske gevinst ved at reducere den negative sociale arv for den helt unge far, hvilket der ikke tages højde for i den nye cost-saving-analyse.

Analysen viser også, at helt unge fædre i mindre grad lever sammen med moderen til barnet i årene før og efter fødslen. Derfor ender mange som enlige fædre, tit uden større kontakt og relation til deres barn, idet moderen som oftest får tilkendt forældremyndigheden.

“Fædre er en menneskelig ressource og er som udgangspunkt ikke dårligere forældre end mødre. Det gør selvfølgelig relationerne sårbare, når forældrene går hurtigt fra hinanden, og resultatet bliver ofte, at barnet ender hos moderen,” siger Mads Roke Clausen.

Unge fædre er udsatte

Analysen følger udviklingen for mænd i forskellige aldersgrupper gennem en årrække. Den er baseret på mænd fra fødselsårgangene 1973 til 1982 og dokumenterer, at de helt unge fædre generelt er meget mere udsatte sammenlignet med andre fædre.

Knap 18 pct. af de helt unge fædre har været anbragt uden for hjemmet på et tidspunkt i løbet af deres barndom. Det er markant flere end de øvrige grupper af fædre, hvor andelen ’blot’ er ca. 8 og 4 pct. På samme måde har mange flere af de helt unge fædre også modtaget forebyggende sociale foranstaltninger i forsøg på at undgå at få problemerne til at eksplodere.

Dernæst er børn af helt unge fædre i større risiko for at blive anbragt end børn med ældre fædre. Andelen af helt unge fædres førstefødte, som er eller har været anbragt, er 11,4 pct. for børn født i årgang 1999. Til sammenligning er det 1,4 pct. af børn af ældre fædre, der har været eller er anbragt uden for hjemmet.

Tendensen går igen, når det handler om de helt unge fædres uddannelsesniveau, som halter gevaldigt efter de lidt ældre fædres. Det er måske ikke så overraskende, i betragtning af at anbragte børn generelt klarer sig dårligere end andre børn i skolen og andre dele af livet.

Men analysen afdækker også, at mange helt unge fædre slet ikke opnår anden uddannelse end grundskolen. Andelen af de helt unge fædre med en kompetencegivende uddannelse ligger derfor markant lavere end for andre fædre i alle aldersgrupper, fra de fylder 22 år og frem.

“Vi fik vores datter lige inden, jeg blev udlært som tømrer. Den havde jeg nok ikke fået færdiggjort, hvis vi havde fået hende et år tidligere,” siger Kasper Nielsen, som i dag har droppet hammer og sav til fordel for en uddannelse som pædagog.

Helt unge fædre har også svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Kun 2 ud 3 af de helt unge var i beskæftigelse i 2013. Til sammenligning var det 9 ud af 10 af de ældre fædre.

Det kan også ses på overførselsindkomsterne. Markant flere af de helt unge er på dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge end de ældre fædre. Flere af de unge fædre forlader også arbejdsmarkedet og ender på førtidspension. Forskellen på den gennemsnitlige udgift til førtidspension for henholdsvis de helt unge og ældre fædre er omkring 5.000 kr., når fædrene er 30 år. Og forskellen øges bare med alderen.

På samme måde er de helt unge fædre også mere kriminelle end andre fædre. De har flere domme for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og øvrige særlove såsom våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

Gør op med fordommene

Stigmatisering fra sundhedspersonale og myndigheder er noget Kenneth Reinicke, mandeforsker og lektor ved Roskilde Universitetscenter, kan nikke genkendende til fra sin egen forskning. Han fortæller, at fædrene oplever mange fordomme fra både samfund og myndigheder

“Fædrene forstår alvoren ved deres nye rolle og de vil gerne leve op til deres ansvar. De ved også godt, at det er svært og derfor er vi nødt til at skræddersy nogle løsninger til fædrene. Hvis vi hjælper fædrene på vej, kan de godt bestride deres faderskab, selv om nogle mangler de umiddelbare forældreevner, og det vil være positivt for hele samfundet,” siger lektor Kenneth Reinicke fra RUC, der sidste år udgav bogen ’De unge fædre’ og har interviewet flere unge fædre om de problemstillinger, der er forbundet med at blive far i en ung alder.

Kenneth Reinicke fortæller også, at man fra samfundets side kan gøre flere ting, der allerede fra start vil forbedre mulighederne for at få fædrene med på forældrevognen.

“Vi skal se det unge faderskab som en proces. Vi skal hjælpe med at kombinere det at være ung mand med det at være ung far. Jeg oplever, at unge fædre føler sig forbigået af systemet på mange måder. Det kan være, at de føler sig snydt for offentlige ydelser eller overset i statsforvaltningen, men det kan også være helt lavpraktiske ting, såsom at sundhedsplejersken ikke giver dem opmærksomhed ved hjemmebesøg, men i stedet koncentrerer sig om moderen,” siger Kenneth Reinicke.

Indsatserne skal ramme rigtigt

Kasper Nielsen er en af de unge fædre, som har haft god støtte fra sin familie. Men det har ikke altid været nok. Derfor har han benyttet sig af Familiens Hus – et initiativ, Mødrehjælpen har oprettet i samarbejde med Esbjerg Kommune.

“Nogle gange vil man gerne klare tingene uden sine forældre. Derfor søgte jeg hjælp i Familiens Hus, hvor jeg har haft mulighed for at komme og lære at være far og møde andre mænd med samme udfordringer som mig,” siger Kasper Nielsen.

Mødrehjælpen ser gerne, at der kommer flere tilbud som Familiens Hus. Det er nemlig vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt, så længe man bruger de rigtige værktøjer.

“Jeg mener, at der generelt er ressourcer nok på det socialpolitiske område i Danmark. Men man kan sætte spørgsmålstegn ved, om pengene bliver brugt på den bedst mulige måde, bl.a. fordi vi ved for lidt om, hvad der kommer ud af indsatserne. Bedre indsatser for unge fædre kan spare samfundet for mange problemer på den lange bane. Det her er et overset område, og det er helt nødvendigt at investere i nye indsatser,” siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Kasper Nielsen er ikke længere enlig far. Han bor i dag i Esbjerg, arbejder som pædagog, og så har han sammen med sin nye hustru fået sit andet barn.

Forrige artikel TEST Næste artikel Analyse kortlægger forældres valg af folke- eller privatskole
En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

Nedslidte lønmodtagere skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdslivet, lyder opfordringen fra en stribe af LO-fagbevægelsens topfolk. De frygter, at Folketinget i den kommende valgperiode endnu engang vil sætte pensionsalderen op, uden samtidig at indrette arbejdslivet så danskerne kan holde til det.

7 trends for 2019 - det handler om værdier

7 trends for 2019 - det handler om værdier

Hvis der er ét ord, der i 2019 vil præge forbrugernes krav og forventninger til  de produkter og tjenester de bruger, er det ”værdier”. Det skriver Fjord, konsulentvirksomheden Accentures designbureau, i deres årlige trendrapport.

Nye generationer kan koste S og V magten

Nye generationer kan koste S og V magten

Den kommende valgperiode bliver en af de sidste, hvor Socialdemokratiet og Venstre er de toneangivende partier i dansk politik. Danmarks yngste vælgere vil halvere de to store partier. Deres foretrukne partier er Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Danmark er i gang med et markant generationsopgør, en revolution, der vender op og ned på de politiske partiers styrkeforhold.

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Efter afsløringerne af hvidvaskskandalen i Danske Bank og den danske og internationale finanssektors omfattende skattespekulation er det blevet en tand sværere at besætte de øverste poster i dansk erhvervsliv. Her kommer et bud på de kandidater, hvis personlige hæderlighed skal igennem en historisk hård test, før de kan lande i en af de tre tunge topposter, der står ledige lige nu.

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

KOMMENTAR: Det kan være svært at forsvare en prioritering af udsmykning og arkitektur på et hospital, når budgetterne er stramme. Men det skal vi. For det er godt for patienterne. På Nordsjællands nye superhospital kæmper vi for at udvikle en helt ny type velfærdsbygning, skriver projektdirektør Henrik Schødts.

Danske whistleblowere er retsløse

Danske whistleblowere er retsløse

655 danske virksomheder har en whistleblowerordning, men hvem beskytter de egentlig? Ordningerne kan ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem.

Her foregår den digitale jobjagt

Her foregår den digitale jobjagt

KOMMENTAR: For 20 år siden revolutionerede internettets digitale løsninger jobsøgning og rekruttering. Nu er næste bølge på vej. Sociale medier og Google kan blive måden, du finder din næste kernemedarbejder – eller selv får et nyt job. Rekrutteringsekspert Frederik Lysgaard giver dig en guide til fremtidens jobmarked.

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark skraber bunden, når det gælder beskyttelse af whistleblowere. Det viser en undersøgelse af whistleblowerlovgivningen i samtlige EU-lande, hvor Irland lægger sig i top. Europa-Parlamentet kræver minimumsregler.

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Mandag Morgen har bedt Kvinfo-direktør Henriette Laursen om tre kulturanbefalinger. Hun fremhæver både tv-serien Babylon Berlin og forfatter Aydin Soei, og så har hun overhørt et citat til en demonstration for seksuelt samtykke.

Guide til den gode whistleblowerordning

Guide til den gode whistleblowerordning

Overvejer du, om der er brug for en whistleblowerordning i din virksomhed eller på din arbejdsplads? Her er 7 af de vigtigste spørgsmål, du skal tage stilling til, før du går i gang.

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Halvdelen af de store bankers topchefer ville efter alt at dømme være dumpet på Finanstilsynets nye skærpede praksis for egnethedsvurderinger. Det viser en gennemgang af bankdirektørernes cv’er. Der er brug for mere transparens i tilsynets vurderingsgrundlag, lyder det fra eksperter.

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

KOMMENTAR: Kina bruger de amerikanske techselskabers krise med datalæk og fake news til at eksportere sin model for styring af internettet og software til kontrol og overvågning.

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Flere pensionskasser bekender nu åbenlyst politisk kulør og arbejder for at presse nøje udvalgte politiske agendaer igennem over for de virksomheder, de investerer i. Vi ser nærmere på tre af de absolut mest aggressive pensionsspillere, der kæmper for hver deres agenda.

Et gult wake-up call til den grønne elite

Et gult wake-up call til den grønne elite

ANALYSE: Den grønne omstilling er ikke bæredygtig, hvis den tager fra de fattige og giver til de rige. Det har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, måttet indse. Det samme skal resten af EU forholde sig til, hvis man vil af med kulindustrien, der beskæftiger 480.000 mennesker i Europa.

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Teknologi har disruptet demokratiet. Specialiserede digitale platforme med teknikker fra moderne corporate marketing gør det let at starte et nyt parti eller en borgerbevægelse. Amerikanske NationBuilder har bidraget både til Donald Trumps valgsejr og til at skaffe gadebelysning ved den utrygge Nørrebro Station.

Europas nationale demokratier skælver

Europas nationale demokratier skælver

Politikere i de europæiske lande får stadigt sværere ved at danne regeringer og føre politik, for når de politiske yderfløje vokser, reduceres evnen til at finde kompromisser. Splittelsen hjælpes på vej af russisk støtte til fløjene.

Europæisk politik kan købes for penge

Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

INTERVIEW: Kapitalismen mangler at tage hensyn til den kompleksitet, der er kommet i vores samfund. Nationalstaten og internationale organisationer kan ikke alene løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Virksomhederne er nødt til at tage et ansvar, mener den tidligere topchef i Novo Nordisk.

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

I sine mange år i ATP stod nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen for talrige aktieudlån, hvor landets største pensionskasse ikke havde nogen kontrol med, hvad deres aktier blev brugt til. En stor del af de mange udlån foregik via en konstruktion i Luxembourg, som ATP selv betegner som kreativ.

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Fire kommuner tester lige nu, om det kan betale sig at investere i et bedre liv for langtidsledige og socialt udsatte med 50.000 kr., som de selv råder over. Erfaringerne fra et lignende projekt i Aarhus er gode, men lovgivning kan stoppe yderligere udbredelse af de gode erfaringer.

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Aldrig før har meningsmålinger vist så få vælgere vandre over midten som nu. Men blandt partierne internt i både blå og rød blok er der gang i vælgerstrømmen. Hele 37 pct. af vælgerne vil stemme på et andet parti. Det er ikke vælgerne, som har flyttet sig. Det er partierne, siger valgekspert.

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

KOMMENTAR: Som ung er man bange for at vælge den forkerte uddannelse, men vejen til læring og opkvalificering vil være langt bredere fremover. Udfordringen bliver ikke, om man vælger rigtigt, men i langt højere grad om man kan begrænse sig.

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

KOMMENTAR: Vi har alle mødt en dårlig leder, der kun er leder for magtens og pengenes skyld. Men er det et retvisende billede af den danske lederstab? Og hvis ja, skaber vi så bedre ledelse ved at fremhæve de dårlige eksempler?

Sådan organiserer du den digitale innovation

Sådan organiserer du den digitale innovation

KOMMENTAR: For at få succes i den digitale æra er organisationer nødt til at skabe både inkrementel og radikal innovation – med brugeren i centrum. Ved at bruge to forskellige typer innovationsenheder kan organisationer parallelt optimere kerneforretningen og udforske radikale innovationer, der kan sikre fremtidens succes.

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

KOMMENTAR: Ikke kun jordens klima bliver varmere og tvinger virksomhederne til at omstille sig til et markant anderledes erhvervssamfund. Forretningsklimaet bliver også varmere og kræver et nyt ledelsesparadigme. Her er portrættet af en 'hot' leder.

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Udflytninger af statslige arbejdspladser har ikke hentet vælgerne "hjem" til Venstre. Ved det kommende valg står Venstre til at gentage det historisk dårlige resultat fra valget i 2015.