Venstre vil liberalisere lægemarkedet

En af løsningerne på den nuværende lægemangel i yderområderne er, at private aktører overtager driften af den lokale lægepraksis. Men lovgivningen giver kun mulighed for tidsbegrænsede kontrakter og ikke for ejerskab. Det vil Venstre og Dansk Erhverv lave om på, så der kommer mere lige konkurrence på området.

Flere og flere lægepraksisser i udkantsområderne må lukke, ligesom eksisterende klinikker lukker for patienttilførsel. Derfor har private aktører fået mulighed for at byde ind på driften af de lægeklinikker, der ellers måtte lukke. I øjeblikket findes der kun to private spillere på markedet, Falck Healthcare, som med 11 klinikker er den største operatør, og Nordic Medicare, der driver 9 lægepraksisser og snart åbner 2 mere. Der er gode muligheder for stordriftsfordele, når man som privat driver en række lægepraksisser, og flere andre selskaber har også set vækstmulighederne i området, men endnu har ingen af dem vundet et udbud.

Lovgivningen gør dog vejen ind på markedet svær for private som f.eks. kapitalfonde. Lige nu er det kun muligt for private virksomheder at drive klinikker med en tidsbegrænset ret på fire år. Lovgivningen forhindrer også, at kapitalfonde vil kunne købe lægepraksisser og lave kædekoncepter, som det ses inden for f.eks. tandlægebranchen med Tandlægen.dk, Godt Smil og DentConnect.

Men der er politisk vilje til at se på lovgivningen. Martin Geertsen (V), 2. næstformand i Region Hovedstaden vil gerne give private aktører bedre muligheder for at byde ind på klinikkerne i form af længere kontrakter og ejerskab. Det skal dermed blive mere attraktivt at investere.

Login