Nyt lederskab med 
Allan Levann

Med AI’s indtog er vi alle blevet typografer

Skal vi integrere AI på vores arbejdspladser og i vores liv, skal vi på nogle områder behandle den som en neurodivergent medarbejder. Og når vi så forstår, at teknologiens værdi skabes i samspil med os selv, kan AI sætte menneskets virkelige potentiale fri, mener Allan Levann.

Vi taler en hel del om kunstig intelligens.

Men måske vil det i stedet være værdifuldt at se på AI som en fremmed intelligens snarere end en kunstig en af slagsen.

Den opfører sig ikke som en menneskelig intelligens på ret mange punkter. Den er sindssygt effektiv til at se mønstre, til at huske, til at analysere og skabe indsigter på baggrund af enorme datamængder.

Men noget, der ellers er ret simpelt for det gennemsnitlige menneske – at aflæse følelser, at vurdere en situation i et kaotisk miljø, at fange en humoristisk bemærkning – er svært for AI.

Neurodiversitet er et begreb, der refererer til variationen i den menneskelige hjernefunktion og adfærdsmæssige træk i forhold til gennemsnitsbefolkningen. Det kan blandt andet være ordblindhed, ADHD eller autisme. De senere år har vi heldigvis fået øjnene op for, at neurodivergente mennesker kan bidrage på værdifuld vis på arbejdspladser med unikke perspektiver og løsningsforslag. 

Forstærket af AI, der kan tage sig af det kedelige og farlige, kan vi gøre det endnu bedre. Det har vi brug for, så vi kan skabe nye virksomheder og genopfinde dele af den offentlige sektor.

Allan Levann
Direktør og stifter, High Performance Institute

Det samme kan AI. Skal vi integrere AI på vores arbejdspladser og i vores liv, skal vi på nogle områder behandle den som en neurodivergent medarbejder.

Både AI og neurodivergente mennesker har særlige styrker og svagheder – ganske som neurotypiske mennesker har det.

På samme måde som vi skal med mennesker, skal vi anerkende og udnytte styrkerne i AI og tage hensyn til svaghederne.

Derfor skal vi i langt højere grad forstå AI som en gave til mangfoldigheden. Vi er alle mennesker, der kan noget forskelligt, og sammen kan vi gøre det endnu bedre, støttet af AI.

Sparringspartner for lederen

Som leder kan du bruge neurodiversitet som sparringspartner på flere måder: Du kan tale med andre ledere om, hvorledes man kan udnytte at have en neurodivergent medarbejder. Du kan indgå samarbejde med foreninger, der arbejder med neurodivergente mennesker. Vigtig viden, som kan bruges til at tiltrække og tilknytte mennesker med helt andre kompetencer end ‘de normale’.

Men det kræver, at vi forstår at lede mangfoldigheden, og at vi forstår og tør navigere gennem de enorme forandringer og den utryghed, som ny teknologi altid fører med sig.

Engang var det typograferne, der blev ramt – nu er det alle os andre. Intet fag går fri, når AI begynder at overtage alle de opgaver, som mennesker spilder tid med at udføre.

Jeg tror, vi kan glæde os over alle de nye muligheder. Vi er alle mennesker, der kan skabe noget forskelligt. Forstærket af AI, der kan tage sig af det kedelige og farlige, kan vi gøre det endnu bedre. Det har vi brug for, så vi kan skabe nye virksomheder og genopfinde dele af den offentlige sektor. Det kræver tilpasninger af måden, vi ser faglighed og personlighed på.

Forandringer er uundgåelige, men vores nye neurodivergente AI-assistenter kan lære os at værdsætte forskellighed og samtidig sætte vores menneskelige potentiale fri. 

Engang var det typograferne, der blev ramt – nu er det alle os andre. Intet fag går fri.

Allan Levann
Direktør og stifter, High Performance Institute

Lad mig et øjeblik dvæle ved nogle vigtige faggrupper: Djøf’erne, skolelærerne, pædagogerne, sygeplejersker, plejehjemspersonale, bankansatte, Falckreddere, politibetjente, ansatte i Forsvaret med flere. Tænk, hvis alle disse fantastiske menneskers kompetencer, viden, faglighed og personlighed blev sat fri til at udfolde sig på nye måder til gavn og glæde for hele samfundet.

Lad mig kort nævne nogle få eksempler på, hvor man med fordel kan bruge kunstig intelligens til at løse opgaver på en ny innovativ og lærende måde.

Operationsstuen

På Rigshospitalet, hvor de tester en sort boks, OR Black Box, som er specialdesignet til operationsstuen for at øge patientsikkerheden. Vi kender en black box fra fly, hvor den optager lyd, registrerer hændelser og opbevarer data, som kan bruges, hvis noget går galt. Så kan man finde ud af, hvad fejlen bestod i, og dermed forebygge, at den sker igen. Det er samme tankegang på operationsstuen. Den sorte boks indsamler data, lydinteraktion mellem personalet, temperaturen på operationsstuen, forstyrrelser, telefonopkald og andre former for aktivitet på operationsstuen; patientens puls, blodtryk, som automatisk registreres i den sorte boks, som efterfølgende kan bruges til organisatorisk læring og feedback. Fordi netop operationsstuen er et komplekst højrisikoområde, kan AI i en sådan black box hjælpe med at opdage fejl, så de ikke koster liv.

Vådere vejr

Et andet eksempel. Danmark blev i 2023 ramt af 972,7 millimeter nedbør, viser data fra DMI. Dermed blev året det vådeste, siden de landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874. Ifølge DMI vil fremtidens vejr blive betydeligt mere vådt. Kunstig intelligens kan bruges til at udvikle varslingssystemer, så vi i tide kan sikre og mindske skaderne ved oversvømmelser, og til at planlægge systemer, der kan lede vandet væk.

Vi står i en enestående situation, hvor vi både kan og bør sætte det menneskelige potentiale fri ved hjælp af AI’s neurodivergente egenskaber. 

Allan Levann
Direktør og stifter, High Performance Institute

Kerneopgaven

Der er rigtig mange steder, hvor man med fordel kan løse administrative opgaver på nye innovative måder. Sammen med AI kan vi bedre udnytte og bruge alle kompetencerne hos hvert eneste menneske og faggruppe, der hver dag skaber og bidrager til velfærd og mening, som vi alle har brug for og glæde af. AI er en særlig gave til kerneopgaven og velfærden. Lad mig nævne nogle få eksempler.

Administrative rutineopgaver, forbedring af beslutningsprocesser, så de ikke drukner i bureaukrati, personlig dialog med den enkelte borger i stedet for breve i e-boks, som ingen forstår. Analyser og viden fra hele verden, som kan bruges lokalt. Mulighederne er der alle vegne.

Vi står i en enestående situation, hvor vi både kan og bør sætte det menneskelige potentiale fri ved hjælp af AI’s neurodivergente egenskaber. Det kan være til gavn for den enkelte og til gavn for vores samfund, fordi kunstig intelligens kan understøtte og styrke vores virksomheder og organisationer, private som offentlige, hele samfundet, velfærd og fællesskab – ikke erstatte det.

Lige nu er vi alle typografer, men AI kan sætte menneskets potentiale fri – hvis vi forstår, at teknologiens rolle skabes i samspil med os.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024