Kontorchef til Digitaliseringsstyrelsens kontor for digital regulering og tilsyn

Digitaliseringsstyrelsen skal fremover varetage rollen som tilsynsmyndighed med EU's forordning om kunstig intelligens, ligesom vi også har fået opgaven med at føre tilsyn med store dele af NIS2-direktivet. Derfor har vi vokseværk, og brug for endnu en kontorchef til at lede kontoret for digital regulering og tilsyn. Hvis du er en stærk generalist og har lyst til at tage ansvar for at skabe gode rammer for ansvarlig digitalisering, så søg stillingen som vores nye kontorchef.


Om stillingen

Digitalisering og nye teknologier som kunstig intelligens har enorm betydning for vores samfund. Det skaber nye muligheder for at levere offentlig service og skabe vækst og innovation i erhvervslivet. Ikke mindst kan de nye teknologier bidrage til at løse nogle af samfundets store udfordringer, som klimakrisen og mangel på arbejdskraft.

Den digitale udvikling er dog ikke uden risici. Det er derfor vigtigt, at digitaliseringen sker på en ansvarlig og sikker måde. Af samme grund er der den seneste tid vedtaget en del ny lovgivning og regulering på det digitale område, fx NIS2-direktivet og AI forordningen. Kontor for digital regulering og tilsyn spiller en afgørende rolle i at sikre, at den nye digitale lovgivning implementeres og efterleves i samfundet.

Som kontorchef skal du sammen med kontorets anden kontorchef stå i spidsen for dette arbejde. Det er opgaver som har stor bevågenhed blandt mange virksomheder og interessenter, og fordrer, at vi som styrelse sikrer god dialog med interessenterne på området.

Vi er allerede er godt i gang med at gennemføre en række tilsyn på det digitale område fx ift. e-databeskyttelse, cookieregler og net- og informationssikkerhed for visse digitale tjenester. Netop nu står vi over for at skulle udvikle nye tilsynskoncepter og understøtte et meget stort behov for koordinering og vejledning, når de nye regler skal implementeres

Derudover er kontorets opgaver bl.a.:

  • At gennemføre en række analyser til brug for bl.a. understøttelse af tilsyn, fx videredeling af data fra populære apps rettet mod børn og unge

  • udvikling af fælles tilsynsmodel og -strategi for kontoret

  • interessentvaretagelse ift. virksomheder og interesseorganisationer

Stillingen som kontorchef er nyoprettet i forbindelse med, at kontoret får flere nye opgaver. Som vores nye kontorchef vil du sammen med den anden kontorchef udgøre den daglige ledelse af kontorets pt. 21 medarbejdere, med forskellig faglig baggrund og med et stort engagement.  

Kontoret skal udvides den kommende tid. Vi forventer at blive op mod 35-40 medarbejdere, og du kan derfor forvente at få direkte personaleansvar for op mod 20 medarbejdere, når kontoret er fuldt bemandet. Du vil referere til styrelsens ene vicedirektør og bliver en del af styrelsens samlede chefgruppe.

Du vil arbejde tæt sammen med den anden kontorchef om opgaverne. Den anden kontorchef er jurist og har blandt andet ansvaret for kontorets juridiske opgaver. Vi leder derfor efter en kontorchef med en generalistprofil, der kan komplementere vores nuværende chef og varetage en bred portefølje af opgaver i kontoret. Den endelige arbejdsfordeling mellem de to kontorchefer er ikke fastlagt, og vil afhænge af dine kompetencer og interesser.

Arbejdet med ledelse af et kontor, der udøver tilsyn på det digitale område er, ifølge Christina Toft Michelsen, der er kontorchef i kontoret, både spændende og meningsfuldt:

”Jeg går hver dag på arbejde og føler, at vi er med til at sikre en ansvarlig og sikker digitalisering og brug af data til gavn for samfundet. Jeg synes, at det er et stort privilegie at få lov til at arbejde med rammerne for vores implementering af og tilsyn med nye regulering fra EU. Vores arbejde og tilgang til tilsyn er afgørende for at sikre en balance, hvor formålet med lovgivningen opnås samtidig med, at det sker med blik for den opgave, det er at blive underlagt reglerne. Derfor har vi også et stort fokus på - og inddragelse af vores interessenter både i implementering og tilsyn. ”

Om dig

Vi søger en erfaren kontorchef med en relevant akademisk baggrund. Du motiveres af at lede, og du har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med den anden kontorchef om at udvikle kontoret og fastlægge tydelige rammer og retning for arbejdet.

Konkret lægger vi vægt på, at du:

  • er en dygtig og empatisk leder, der formår at udvikle dit hold og dit fagområde, og kan samle en relativt ny gruppe af medarbejdere

  • er analytisk og processtærk

  • kan fastholde og udbygge stærke samarbejdsrelationer både internt, på tværs af staten og i forhold til vores mange eksterne interessenter

  • har viden om det digitale område

  • har erfaring med større brugerorienterede vejledningsindsatser

I Digitaliseringsstyrelsen har vi løbende fokus på trivsel og udvikling for alle vores ledere og medarbejdere. Det er derfor afgørende, at du som person bidrager til et tillidsfuldt og uformelt arbejdsmiljø samt har fokus på at sætte klare rammer for dine medarbejdere.  

Om os

Du vil blive del af en dynamisk organisation, hvor du som kontorchef har en vigtig rolle i den løbende udvikling af medarbejderne. Vores hverdag er travl og præget af kompleksitet og mange samarbejdsflader.

I Digitaliseringsstyrelsen tager vi et fælles ansvar for at være en god arbejdsplads, hvor det er sjovt at gå på arbejde, og hvor der er mulighed for at udvikle sig. Hos os er trivsel afgørende, og vi vægter forskellighed og socialt samvær højt. Vi har fokus på, at alle udvikler sig, og vi arbejder aktivt for at sikre en stærk tilknytning til Digitaliseringsstyrelsen som arbejdsplads.

I Digitaliseringsstyrelsen er vi ca. 400 medarbejdere, som hver dag går forrest i arbejdet for et mere digitalt offentligt Danmark med borgere og virksomheders behov i centrum. Vi sætter barren højt og har et klart fokus på din trivsel og kompetence- og karriereudvikling. Hvis du er interesseret, kan du læse mere om vores arbejde på www.digst.dk.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår.

Ansættelsesområdet er Digitaliserings- og ligestillingsministeriet med tilhørende institutioner pt. Digitaliserings- og ligestillingsministeriets departementet, Digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Statistik.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du er velkommen til at kontakte kontorchef Christina Toft Michelsen på (mail: [email protected], telefon: 23 29 15 45).

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg stillingen” senest den 4. august 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 32 - 33 og 2. samtaler i uge 34 med henblik på ansættelse pr. 1.oktober 2024. Der kan indgå test og case i rekrutteringsforløbet.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Sammen om et digitalt Danmark – nu og i fremtiden

Du kender os måske for MitID, Digital Post og borger.dk. I Digitaliseringsstyrelsen står vi i spidsen for en ambitiøs digital udvikling af Danmark, der skaber værdi for borgere, virksomheder og offentlige organisationer og bidrager med løsninger på samfundets store udfordringer.

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024