Nyt lederskab med 
Morten Elvang

Sådan undgår du, at den digitale omstilling bliver et catch-22

Adgangen til at få fuld nytte af kunstig intelligens er evnen til at skabe de organisatoriske rammer, som teknologien bedst kan udspille sig i. En ny dansk strategimodel viser, hvordan du kan begynde tilpasningen af dine organisatoriske rammer, der hvor det betyder mest for din virksomheds styrbarhed og overlevelseskraft.

Vi står midt i en massiv omstilling mod fuld digitalisering af arbejdet, som vil få omfattende konsekvenser for den enkelte virksomhed. Omstillingen er lige nu især drevet af generativ AI.

Den digitale omstilling har sådan set været i gang, siden datamaskinen blev opfundet. Og langt de fleste virksomheder ville i dag ikke kunne klare sig uden mange digitale løsninger.

Men der er stadig mange dele af virksomheders arbejde, som ikke er fuldt digitaliserede, og mange har processer, som ikke umiddelbart egner sig til digitalisering. Langt de fleste ringbind og excel-ark har du mindre brug for i fremtiden. For slet ikke at tale om mødenotater og statusrapporter. 

Langt de fleste ringbind og excel-ark har du mindre brug for i fremtiden. For slet ikke at tale om mødenotater og statusrapporter. Før du får digitaliseret arbejdet på disse niveauer, vil du slet ikke kunne udnytte mulighederne ved kunstig intelligens. 

Før du får digitaliseret arbejdet på disse niveauer, vil du ikke fuldt kunne udnytte mulighederne ved kunstig intelligens. Det er en slags catch-22, mange virksomheder netop nu er fanget i.

Barrieren for den digitale omstilling er ikke kun teknologi, men også evnen til at danne de organisatoriske rammer, som teknologien bedst kan udspille sig i.

Henry Ford tilskrives udsagnet om, at hvis man havde spurgt kunderne, ville de have bedt om hurtigere heste frem for biler. Med den samme analogi er der nu fare for, at virksomheder ender ud som en elektrificeret hest i stedet for en selvkørende bil.

Åbenhed og tilpasning

Lad os starte fra en lidt anden vinkel. Alle virksomheder har et ønske om at tilpasse sig og reagere hurtigt og koordineret på de forandringer, der opstår. Det kræver, at de både udviser åbenhed og tilpasningsparathed. Her spiller strategien en central rolle.

Det begreb, der i mange år har været kendt som ’åben strategi’, er pludselig blevet interessant igen.

Åben strategi bygger på transparens, inklusion og samarbejde på tværs af organisationen. Det inddrager medarbejdere, interessenter og eksterne partnere i strategiformuleringen og -implementeringen.

Ambitionen er større fleksibilitet, innovation og engagement fra alle involverede parter.

En åben tilgang til strategiprocessen rummer implicit en forventning om en tilpasningsparat organisation, og den forventer en dynamisk tilgang til strategiformulering. Åbenhed og tilpasningsparathed går altså hånd i hånd.

Øget kompleksitet

Få er uenige i, at kompleksiteten af virksomhedernes situation øges.

Kompleksitet er som tyngdekraften og kan ikke i sig selv styres eller begrænses. Netop derfor bliver det vigtigt at kunne navigere i den. At kunne rumme overraskelserne, som uvægerligt kommer.

Og især at acceptere, at de sædvanlige løsninger ofte ikke holder, som de plejer. En business case er ikke, hvad den har været, da ingen rigtigt ved, hvad der sker i morgen.

Det er evnen til hurtige omstillinger, som bliver afgørende for den langsigtede konkurrenceevne. Hvor virksomheder traditionelt og med rette har fokus på at optimere værdi, så kræver kompleksitet et øget fokus på at undgå fastlåsning i ufordelagtige positioner.

Alignment-paradokset

Det bringer os tilbage til den åbne og tilpasningsparate organisation.

Mange misforstår dette som et demokratiseringsønske eller endda et behov for lederløse organisationer. Derimod er essensen at tilskynde til brede netværk i og omkring virksomheden, så det bliver muligt hurtigere at opfange, når noget ændres og kræver handling. 

Ved at stille skarpt på inklusion, transparens og tilpasningsevne opnår virksomheden bedre resultater over tid og hermed øget evolutionær levedygtighed. 

Du er nødt til at være klar til at handle, når noget vigtigt ændrer sig.

Jeg kalder det ’alignment-paradokset’, fordi du skal være afstemt, så du hurtigt kan genafstemme.

Ved at stille skarpt på inklusion, transparens og tilpasningsevne opnår virksomheden bedre resultater over tid og hermed øget evolutionær levedygtighed. Evnen til at holde sig fri af de helt store fejltrin er, hvad der gør forskellen, og noget, som kun kan opnås ved at opøve færdigheden til at navigere i kompleksitet.

En ny dansk strategimodel

Iben Stjerne og jeg samarbejder om en ny model for strategi, der viser vejen til bedre at kunne navigere i kompleksitet. Ved at holde fokus på tre ting kan din virksomhed komme i gang med det samme.

1. Har I et klart billede af, hvor I er på vej hen?

Med andre ord, er I afstemte, så I også er i stand til at foretage hurtige og koordinerede korrektioner, når det behøves? Er det, som I er i gang med, også det, I gerne vil?

2. Har I som virksomhed de muskler og den samarbejdskultur, der skal til for at lykkes?

Bruger I den tid og de midler, som I har til rådighed, effektivt, og som I ønsker? Er I den virksomhed, I ønsker at være?

3. Hænger de løbende bidrag, I ser fra forskellige områder i virksomheden, sammen med den strategi, I har valgt?

Hvis du i dag følger enten en praksis med storrumsplanlægning eller ’Quarterly Business Reviews’, så er der sikkert ikke så langt igen.

Forfatteren til ’The Goal’, Eliyahu Goldratt, er også kendt for begrebet ’inherent simplicity’. Det siger, at der findes aktiviteter, som, hvis du klarer dem godt, vil få andre ting til at gå uforholdsmæssigt bedre. 

Når du forstærker indsatsen omkring de tre strategiske samarbejder, eksemplificeret gennem spørgsmålene herover, så vil du med stor sandsynlighed opleve en umiddelbar effekt i form af øget klarhed og samklang i organisationen. Og hermed muligheden for lokalt at træffe de afgørende beslutninger på et mere velfunderet grundlag.

Under øget kompleksitet bliver strategien helt central for både styrbarhed og overlevelseskraft. Hvis du får styr på strategien, så vil det få mange andre ting til at gå bedre. Sammenhængskraften stiger.

Et første og afgørende skridt

Fuld udnyttelse af AI kræver både digitalisering for at skaffe data samt en omstilling af organisationen til noget fremtidsholdbart. 

Din hovedopgave som leder bliver at justere strategiprocessen og bringe de nye digitale løsninger ind for at hjælpe med at bevare et klart perspektiv, så organisationen hurtigt kan se og agere, når noget afgørende ændres. For det vil kunstig intelligens aldrig fuldt komme til at kunne gøre for dig. 

Med en fornyelse af strategiprocessen kan du tage et første og afgørende skridt i retning af at omstrukturere din organisation til at rumme mulighederne i det fuldt digitaliserede arbejde.

Din hovedopgave som leder bliver at justere strategiprocessen og bringe de nye digitale løsninger ind for at hjælpe med at bevare et klart perspektiv, så organisationen hurtigt kan se og agere, når noget afgørende ændres. For det vil kunstig intelligens aldrig fuldt komme til at kunne gøre for dig – den kan hjælpe, men ikke drive. Det vil altid være dit job som leder.

Når du får digitaliseret arbejdet, kan AI hjælpe dig med at bevare samklangen, og strategien kan måske blive dit vigtigste navigationsinstrument.

Produktivitetsløftet gennem digitalisering bliver så markant, at det er et løb, du ikke har råd til at tabe. Og paradoksalt nok starter et af de afgørende slag med din virksomheds styrbarhed, og hvordan du arbejder med strategi.

Udskillelsesløbet er i gang.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024