Jens Peter Christensen (67)

Præsident for Højesteret, bestyrelsesformand, Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond
Fhv. professor i stats- og forvaltningsret, Aarhus Universitet
Uddannet: cand.phil. (1980), cand.scient.pol. (1982), lic.jur. (1990), cand.jur. (1992), dr.jur. (1997)
Fødested: Skive

1. november 1956Hjemmeside