Kendt dansk musiker vildleder: “Bange for coronavirus? Tag en smøg”

Kinesiske studier tyder på, at rygere er beskyttet mod covid-19, skriver journalist, sangskriver og bassist i poporkesteret Danser Med Drenge, Klaus Kjellerup. Men de omtalte studier kan ikke bruges til at konkludere, at rygere er bedre beskyttet mod sygdommen.

Bemærk: Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Bemærk: Denne artikel, som undersøger en påstand, der relaterer til coronavirus-pandemien er mere end 24 timer gammel. Situationen udvikler sig løbende. Faglige vurderinger og data, der var rigtige for nogle dage eller uger siden, kan have ændret sig eller ikke længere være retvisende. Derfor er det vigtigt at have for øje, hvornår denne artikel er udgivet.

Rygning beskytter mod coronavirus.

Kilde: Musiker og journalist Klaus Kjellerup i opslag på facebooksiden ’Klaus K blog’

 

Studierne, som Klaus Kjellerup henviser til, og som skulle antyde, at rygere er beskyttet mod coronavirus, er såkaldte case-serier. Det er studier, der blot beskriver en gruppe patienters kliniske karakteristika, blandt andet underliggende sygdomme og rygevaner. De kan ikke bruges til at sige noget om risikoen for covid-19 hos rygere, og man kan på baggrund af studierne ikke lave anbefalinger om at ryge for at undgå coronavirus.

“Bange for corona-virus? Tag en smøg.”  

Sådan lyder opfordringen i et opslag på facebooksiden ’Klaus K blog’, som drives af Klaus Kjellerup, der nok bedst er kendt som bassist og sangskriver i poporkesteret Danser Med Drenge.

Han er desuden medstifter af Den Gule Negl, et ”frihedsband i protest mod det danske samfunds stigende antal regler og forbud – senest lov om røgfri miljøer,” som man kan læse på Den Gule Negls hjemmeside.

Ifølge Klaus Kjellerup tyder kinesiske studier ”unægtelig” på, at "rygning kan have en beskyttende effekt mod covid-19," som han skriver i et opslag på Facebook.

Men musikerens opfordring om at ty til smøgerne strider mod danske og internationale sundhedsmyndigheders anbefalinger. Og man kan på ingen måde på baggrund af de studier, som Klaus Kjellerup henviser til i sit opslag, anbefale at ryge for at undgå coronavirus. 

Artiklen fortsætter under billedet.

"Bange for coronavirus? Tag en smøg ...", lyder opfordringen i et opslag på facebooksiden 'Klaus K blog', der har mere end 3.500 følgere. Her ses et udsnit af opslaget. Tryk på billedet for at læse det i sin fulde længde. (Foto: Skærmbillede fra Facebook)

Afviser ’anbefaling’  

På verdenssundhedsorganisationen WHO's informationsside om coronavirussen nævnes rygning under fanen ’Er der noget, jeg skal afholde mig fra?’

”Disse midler er ikke effektive mod covid-2019 og kan være skadelige,” skriver WHO om rygning. 

Herhjemme har Sundhedsstyrelsen advaret om, at rygere kan være i farezonen for nemmere at blive smittet med coronavirus. Det viser erfaringer og sygdomsstatistikker fra blandt andet Kina.  

”Rygning er en risikofaktor, kan vi se. Men det er langtfra det samme, som at alle rygere er i risikogruppen. Det, vi kan se, er, at der blandt gruppen af smittede er flere rygere, der er blevet ramt,” sagde Bolette Søborg, der er overlæge ved Sundhedsstyrelsen, til DR tidligere på måneden.  

Charlotte Suppli Ulrik, der er professor i medicinske lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling ved Hvidovre Hospital, afviser Klaus Kjellerups opfordring til at ryge for at beskytte sig mod coronavirus. 

”Generelt har rygere en større risiko for luftvejsinfektioner, specielt i de nedre luftveje. Så det er en ’anbefaling’, man klart må afvise,” skriver hun i en mail.  

Hun henviser til Sundhedsstyrelsens udmelding og oplyser videre, at også erfaringer fra Italien peger på, at rygning udgør en risikofaktor.  

Artiklen fortsætter under billedet. 

"Det er en 'anbefaling', man klart må afvise," siger Charlotte Suppli Ulrik, der er professor i medicinske lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling ved Hvidovre Hospital, til Klaus Kjellerups opslag. 

Viser ikke, at rygning beskytter 

Klaus Kjellerup henviser til tre kinesiske studier af coronapatienter i Kina. Studierne viser, at folk, der aldrig har røget, er i ”stærkt” overtal blandt patienterne, mens det er ”uhyre sjældent”, at rygere rammes af virussen, skriver Klaus Kjellerup i sit opslag.   

”De bemærkelsesværdige og klare tal fra disse studier tyder jo unægtelig på, at rygning kan have en beskyttende effekt mod covid-19,” hævder han.  

Men studierne viser slet ikke, at rygning har en beskyttende effekt mod coronavirus. Sådan lyder det fra to forskere, som har gennemgået studierne for TjekDet.  

”Studierne er beskrivende og undersøger ikke, om rygning beskytter mod covid-19. Man kan ikke ud fra studierne sige noget om årsagssammenhæng mellem rygning og corona,” lyder det fra Lau Caspar Thygesen, der er professor i epidemiologi ved forskningsafdelingen for Sundhed og sygelighed i befolkningen på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.  

Han har gennemgået to af de tre studier.  

Heller ikke Reimar W. Thomsen, der er overlæge og lektor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, mener ikke, man kan bruge studierne, som Klaus Kjellerup gør.  

”Man kan på baggrund af studierne på ingen måde lave anbefalinger om at ryge for at undgå coronavirus,” siger Reimar W. Thomsen.  

“Det er ikke en smart anbefaling,” tilføjer han. 

Artiklen fortsætter under billedet.

”Man kan på baggrund af studierne på ingen måde lave anbefalinger om at ryge for at undgå coronavirus,” siger Reimar W. Thomsen, der er overlæge og lektor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, om de tre kinesiske studier. 

Ikke velegnede til at analysere risiko 

Han forklarer, at er der tale om tre såkaldte case-serier, altså studier, der blot har til formål at beskrive en gruppe patienters kliniske karakteristika, blandt andet underliggende sygdomme og rygevaner. 

Og sådan nogle studier er ikke særlig brugbare, når man skal vurdere, om rygere har højere eller lavere risiko for at blive smittede.   

”Case-serier er ikke velegnede til at analysere risikofaktorer, for man har ikke nogen kontrolgruppe at sammenligne forekomsten af risikofaktorer med,” forklarer Reimar W. Thomsen. 

Hvis man ville undersøge, om rygning beskytter mod coronavirus, skulle man i stedet sammenligne en gruppe rygere med en tilsvarende gruppe ikkerygere og statistisk tage højde for forskelle mellem grupperne. Hvis begge grupper var lige udsat for smitte, og gruppen med ikke-rygere i højere grad blev syge, så kunne der være noget om snakken.

Alternativt kunne man sammenligne andelen af rygere blandt coronapatienter med en sammenlignelig kontrolgruppe af borgere, der var gået fri af coronavirus.  

Men sådan er de tre kinesiske undersøgelser altså ikke lavet.  

Flere mulige grunde til få rygere 

I det ene af studierne har forskerne dog sammenlignet andelen af rygere i den undersøgte gruppe med den skønnede andel af rygere i hele befolkningen. 

Her skriver forskerne, at 27 procent af alle kinesere var rygere i 2018, og bemærker, at forekomsten af rygning på seks procent blandt de undersøgte patienter derfor virker lav. Men tallene kan ikke nødvendigvis bruges til ret meget.    

”Man skal passe rigtig meget på med at bruge tallene til at sige noget om risikoen for covid-19 hos rygere generelt. Det kræver store studier med en egnet kontrolgruppe at sammenligne med,” siger Reimar W. Thomsen. 

Der kan nemlig være mange grunde til, at antallet af rygere i undersøgelsen er lavt.  

“Forskerne har for eksempel ikke selv spurgt patienterne om rygning, men gennemgået, hvad der stod i deres patientjournaler. Her vil præcise oplysninger om rygning erfaringsmæssigt ofte mangle,” forklarer Reimar W. Thomsen.  

Det kan desuden være forbundet med skyld og skam at sige til lægen, at man ryger, når man kommer på hospitalet som lungesyg, påpeger han. 

Øger risiko for luftvejsinfektioner 

Lau Caspar Thygesen fastslår ligeledes, at de to af studierne, som han har gennemgået, ikke kan bruges til at sige, om der er flere eller færre rygere blandt personer, der er smittet med coronavirus, end blandt personer, der ikke er. 

”Det eneste, man kan sige, er, at en vis andel af personer med covid-19 er rygere,” siger Lau Caspar Thygesen.  

Klaus Kjellerup skriver endvidere, at rygning generelt ”beskytter imod en række bakterier og infektioner”. Men faktisk har rygere højere risiko for at få infektioner i luftvejene, lyder det fra Reimar W. Thomsen. 

”Rygning er en kendt og veldokumenteret – fra meget store og kontrollerede videnskabelige studier – risikofaktor for øget risiko for luftvejsinfektioner.”

Artiklen fortsætter under billedet.

'Tag en smøg,' skal ikke opfattes som en opfordring til at ryge. Derimod er det slang for, at man skal 'slappe lidt af', forklarer Klaus Kjellerup, der nok bedst er kendt som bassist i Danser Med Drenge, men er også en flittig debattør på sundhedsområdet.

'Tag en smøg' er slang – ikke en opfordring

Ifølge Klaus Kjellerup selv opfordrer han i opslaget slet ikke til rygning. Udtrykket ’tag en smøg’ er derimod slang blandt rygere, som bedst kan oversættes med ’slap lige af’, lader han forstå.

”Overskriften i opslaget, betyder blot: ’Bange for corona-virus? Slap lige af’. Jeg valgte imidlertid at benytte udtrykket ’tag en smøg’ til overskriften, netop fordi ordspillet var passende i forhold til opslagets indhold,” skriver Klaus Kjellerup i en mail til TjekDet.

”I øvrigt ryger de fleste af mine læsere i forvejen, så det er lidt svært at se motivet for at anbefale dem rygning. Og mine ikkerygende læsere ved jo udmærket, at overskriften ikke er en opfordring til dem om at ryge – de kender mig, de kender min holdning og skrivestil, og alle kender advarslerne imod rygning. Læsere er jo ikke dumme,” skriver han videre.

Det fremgår heller ikke af opslaget, at rygning beskytter mod coronavirus, påpeger Klaus Kjellerup.

”Det fremgår derimod klart, at tallene fra de citerede studier kun 'tyder på', at rygning 'kan have' en beskyttende effekt mod coronavirus. To vigtige forbehold, som jeg ved, at mine læsere forstår,” skriver han.

Klaus Kjellerup oplyser desuden, at han efter at have lavet facebookopslaget har fundet yderligere to kinesiske studier med underrepræsentation af rygere og tidligere rygere.

”Så nu er der fem studier, der viser kraftig underrepræsentation af rygere og eksrygere, og indtil videre ingen, der har vist det modsatte. Mine læsere og jeg er naturligvis fuldkommen klar over, at disse ukontrollerede studier ikke beviser, at rygning beskytter mod coronavirus – kun at det er muligt. Det er en teori,” skriver Klaus Kjellerup.

Reimar W. Thomsen fra Aarhus Universitetshospital har gennemgået de to studier, som Klaus Kjellerup nu henviser til. Ligesom det er tilfældet for de tre første studier, er der også her tale om mindre case-serier, oplyser Reimar W. Thomsen. Heller ikke disse to studier kan altså bruges til at sige noget om risikoen for covid-19 hos rygere. 

Han fremhæver desuden, at de tre største af de nu i alt fem case-serier, som Klaus Kjellerup har henvist til, har fundet, at der var flere rygere blandt de alvorlige og dødelige sygdomstilfælde end blandt de milde tilfælde.

"Dette tyder på, at rygning forværrer alvorligheden af sygdommens forløb," siger Reimar W. Thomsen.

Reimar W. Thomsens gennemgang af de fem studier viser, at de tre studier, som har undersøgt flest coronapatienter, alle finder flere rygere blandt de alvorlige og dødelige sygdomstilfælde end blandt de milde tilfælde. Det tyder på, at rygning forværrer sygdommen, når først man har den.

Forrige artikel Kinesisk embedsmand deler falsk video med taknemmelige italienere Kinesisk embedsmand deler falsk video med taknemmelige italienere Næste artikel Alternativ behandler hævder fejlagtigt at have fundet den sande årsag til coronavirus Alternativ behandler hævder fejlagtigt at have fundet den sande årsag til coronavirus
Bilka er lige nu et populært mål for fupkonkurrencer

Bilka er lige nu et populært mål for fupkonkurrencer

For at sprede lidt glæde i coronakrisetiden, udlover Bilka i Skalborg spritnye høretelefoner til 10 heldige vindere. Sådan lyder det i et populært opslag på sociale medier. Men Bilka har intet med konkurrencen at gøre - den er et fupnummer. I øjeblikket lægger flere af kædens varehuse ufrivilligt navn til svindelnummeret.

Helle Thorning-Schmidt bliver medlem af Facebooks nye

Helle Thorning-Schmidt bliver medlem af Facebooks nye "højesteret"

Jurister, menneskerettighedssaktivister, digitale eksperter og en tidligere dansk statsminister er blandt de udpegede medlemmer af Facebooks nye tilsynsråd. De skal tage stilling til, hvilke typer indhold der løbende skal fjernes på det sociale medie. 

Forvirring om (falsk) coronaskilt: Mener hun virkelig det helt alvorligt?

Forvirring om (falsk) coronaskilt: Mener hun virkelig det helt alvorligt?

En amerikansk demonstrant hånes på sociale medier for at holde et protestskilt med et konspirerende budskab, der beskylder Barack Obama for at stå bag coronakrisen. Men billedet er manipuleret. I virkeligheden står der noget helt andet på skiltet, som hun brugte til at demonstrere mod nedlukningen af Californien under coronakrisen. 

Hvor mange muslimer er der i Danmark?

Hvor mange muslimer er der i Danmark?

Antallet af muslimer i Danmark er ofte genstand for debat på sociale medier. Ikke mindst fordi der ikke findes officielle danske opgørelser. Nye beregninger viser nu, at tallet sandsynligvis er lavere end tidligere vurderet.