10 idealer for politisk kommunikation

Tom tale, postulater, mundhuggeri, personangreb, intriger og magtkampe. Dansk politik befinder sig i et sprogligt dødvande med en debatkultur, der er reduceret til en intetsigende magtkamp mellem de to fløje. Dette resulterer i politikerlede og blokerer for at sætte fokus på de langsigtede samfundsudfordringer. Det koster Danmark dyrt. Vi har brug for at udvikle et nyt politisk sprog og en ny måde at debattere på. Vi har brug for en politisk debatkultur, der fordrer et fokus på Danmarks fremtid – og ikke blot det næste folketingsvalg.

Fremtidens Danmarks tre sproglige vismænd har opstillet 10 idealer for politisk kommunikation. De sproglige vismænd er ikke involveret i politikudviklingen, men har påtaget sig at udvikle 10 idealer for politikeres og ordføreres kommunikation. Resultatet er 10 kommunikative idealer til få det politiske indhold tilbage i den politiske debat. Ved at efterstræbe de 10 idealer vil Fremtidens Danmark ikke pege fingre, men gå forrest i at vise nytten af indsigtsbringende, saglig og sober kommunikation.

Det er din opgave som politiker at koncentrere dig om bolden – og lade dette gennemsyre din kommunikation. Erstat derfor mundhuggeri om kompetencer, spekulation i andres motiver og nedgørelse af andre personer med et fokus på de sager og aspekter, der debatteres.

Demokrati bygger på uenighed. Derfor er det vigtigt at kommunikere på en måde, der skaber plads til forskellighed og uenighed. Det vil sige at respektere, at andre har andre holdninger end dig selv, og at det faktisk styrker din sag, at også disse holdninger får plads og diskuteres respektfuldt. Uenighed er enhver politikers mulighed for at vise, at man ikke er dogmatisk, og at man kan forstå og anerkende synspunkter, der er forskellige fra sine egne. Det styrker din troværdighed. Vær derfor ydmyg, lyttende og anerkendende, når andre taler.

Login