100 veje til jobløs vækst

Lavere skatter og afgifter. Lempeligere miljø­krav. Liberalisering af planloven. Færre administra­tive byrder. Regeringens længe ventede vækstplan indeholder 100 initiativer, som skal gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Men kri­tikere mener, at vækstplanen forsømmer at levere svar på, hvordan danske virksomheder skal komme højere op i værdikæden og dermed skabe fundamentet for fremtidige arbejdspladser ved at konkur­rere på viden og innovation frem for på pris.

Lavere skatter og afgifter. Lempeligere miljøkrav. Liberalisering af planloven. Færre administrative byrder.

Regeringens længe ventede vækstplan, som blev offentliggjort i sidste uge, indeholder en masse initiativer – 100 i alt – som skal gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Men vækstplanen giver ingen svar på, hvordan danske virksomheder skal komme højere op i værdikæden og dermed skabe fundamentet for fremtidige arbejdspladser ved at konkurrere på viden og innovation frem for på pris.

Sådan lyder kritikken fra bl.a. tænketanken Cevea.

Login