25 hjerner på vigtig mission: Find fremtidens velstand

Mandag Morgen præsenterer Velstandsgruppens 25 medlemmer, deres opgaver, og hvordan gruppens indsigt skal i spil over det kommende år. Den repræsenterer alle de vigtigste samfundsvidenskaber, som for første gang er fælles om en enkelt opgave. Seks af medlemmerne præsenterer deres bud på tidens mest presserende samfundsdagsordener.  

De har meget til fælles. De er alle fremtrædende eksperter inden for deres fag og jævnlige deltagere i den offentlige debat. Tilsammen repræsenterer de alle vigtige brikker til udviklingen af den danske samfundsmodel. Adskillige af dem har beklædt stillinger og løftet opgaver, der har givet dem stærk indflydelse på de holdninger, værdier og prioriteringer, der præger Danmark i dag. Nu er de for første gang fælles om en enkelt opgave: At nytænke Danmarks konkurrenceevne og mulighederne for at øge den danske velstand. De udgør Mandag Morgens Velstandsgruppe.

I løbet af det kommende år skal de sætte fokus på de udfordringer og muligheder, som Danmark konfronteres med under en forstærket, global konkurrence. Udgangspunktet er påstanden om, at Danmark igennem de sidste 25 år har opbygget en stærk økonomi og konkurrencekraft og med rette kan opfatte sig som et dansk bevis på den nordiske supermodel, som store dele af verden for tiden er meget optaget af. Det rejser to spørgsmål, som Velstandsgruppen bl.a. skal beskæftige sig med:

For det første: Hvad er den egentlige opskrift på “supermodellen”? Hvilke særlige styrkepositioner har skabt de hidtidige resultater? Ét er, hvad omverdenen forstår, noget andet er, hvad vi selv forstår og erkender. Svaret på dette første spørgsmål afgør, hvordan vi i givet fald kan fortsætte succesen.

Login