7 tyske ord, som danskerne skal lære

Næste måneds valg til den tyske Forbundsdag er på mange måder vigtigere for resten af Europa end for den enkelte tysker. Tysklands næste kansler bliver den centrale politiske retningsgiver i en periode, hvor EU vil være tvunget til at træde i karakter som en reel verdensmagt, også militært. Danske virksomheder og beslutningstagere nyder godt af nærheden til det økonomisk og politisk stærke Tyskland, men vi mangler forståelse for den politiske, økonomiske og historiske tænkning, der driver det tyske samfund. Mandag Morgen har talt med en række førende tysklandskendere og præsenterer 7 tyske ord og begreber, som er nødvendige at forstå for at navigere i forhold til det nye Tyskland.

Når tyskerne går til valg om blot en måned, er det ikke bare en national politisk begivenhed, men også en begivenhed af international og global vigtighed. Faktisk er valget til den tyske Bundestag 22. september i en række henseender vigtigere for Danmark og resten af verden, end det er for den enkelte tysker. 

Tyskland er i økonomisk topform og definitivt trådt ind i rollen som Europas førende magt. Frankrig og Storbritannien har reelt opgivet tidligere tiders ambitioner om at være toneangivende i Europas politiske udvikling. De politiske ledere i Paris og London har indset, at det indiskutabelt er Tyskland, der bestemmer den politiske fart. 

Derfor bliver Tysklands næste kansler også Europas centrale lederskikkelse og politiske retningsgiver de næste fire år, en periode, hvor EU skal træde i karakter som en politisk, økonomisk og militær verdensmagt.

Login