Ny analyse: Investering i autister giver et afkast på 37 pct.

Specialisterne, der beskæftiger medarbejdere med autisme, skaber hvert år en samfundsøkonomisk gevinst på 87.000 kr. pr. ansat. Hver gang det offentlige bruger 1.000 kr. på f.eks. løntilskud og fleksjobydelse, får man 1.375 kr. ud igen. Det dokumenterer den første cost-benefit-analyse af sin art i Danmark. Den viser, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan spare samfundet for kæmpemæssige udgifter og blive en vigtig byggesten i fremtidens velfærdssamfund. En stor konference i dag sætter fokus på, hvordan Danmark kan få mere velfærd for pengene ved at forbedre samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder.

Sociale iværksættere som Specialisterne, Telehandelshuset og Allehånde løser en stor samfundsmæssig opgave ved at hjælpe handicappede og andre udsatte grupper ud på arbejdsmarkedet.

Nu bliver der også, for første gang herhjemme, sat kroner og øre på de samfundsøkonomiske gevinster. 

Det sker i en ny cost-benefit-analyse af landets nok mest kendte og succesrige socialøkonomiske virksomhed, Specialisterne, der beskæftiger folk med såkaldte autismespektrum-forstyrrelser.

Login