Banker klar til at stække Nets

De danske banker ligger i forhandlinger med Nets om væsentlig lavere priser på de clearingydelser, som Nets i dag leverer til bankerne. Kan parterne ikke nå til enighed, går bankerne en anden vej. Det kan være begyndelsen på at trække flere givtige ydelser væk fra Nets.

Nets risikerer at miste rollen som leverandør på et af de mest centrale områder til den finansielle sektor. Selve kernen af bankernes forretning inden for pengeoverførsler, clearingdelen, er kommet i spil, og Nets ser ud til at blive taber, uanset hvad der sker i de igangværende forhandlinger.

I Danmark er det bankernes brancheorganisationen FinansDanmark, der ejer systemet, der køber bankernes clearingydelser ude i byen. Det er hidtil sket hos Nets, der har været med til at udvikle løsninger, som har bragt Danmark i front som et af de få lande, hvor man kan gennemføre straksbetalinger. Det vil sige, at man fra november 2014 har kunnet overføre penge op til 500.000 kroner, så modparten har dem i samme sekund, som de overføres. Det kaldes straksclearing i modsætning til sumclearing, der styrer dankortbetalinger, pengeautomater og betalingsservice og afregner om natten. Der findes også intradagclearinger, som er kontooverførsler, der afvikles flere gange i døgnet. I dag fylder straksclearingen dog mere og mere i det samlede billede.

Fælles for alle clearingsystemer er, at det er Nets, der er operatør i systemet, mens de tre datacentraler BEC, SDC, Bankdata sammen med datacentralerne i Danske Bank og Nordea står for it-understøttelsen, og Nationalbanken står for overvågningen.

Login