Behov for en helt ny tænkning og kultur

Katalytisk filantropi ændrer fundamentalt spillereglerne for de filantropiske fonde, der ønsker at blive synlige og ambitiøse samfundsudviklere. Den nye form for filantropi kalder på nytænkning, nye arbejdsformer og udvikling af fondenes kompetencer. Mandag Morgen har identificeret fem grundlæggende forudsætninger, der er afgørende for succes på dette område.

Når storfilantropen Bill Gates udtaler, at han ”ikke giver penge til operahuse”, rammer han hovedet på sømmet i det, der er kernen i den katalytiske filantropi. Den katalytiske model er en ny måde at arbejde med filantropien på, som skaber nye muligheder for at øge effekten og nytteværdien af de filantropiske fondes investeringer. Fondene forlader den klassiske donorrolle for i stedet at blive synlige og ambitiøse samfundsudviklere.

Der er en række forhold, der trækker den filantropiske sektor i retning af den katalytiske model og skaber særdeles gunstige muligheder for de fonde, som arbejder med denne form for filantropi. Det gælder fondenes særlige position i samfundet, deres øgede formuer og donationer i de senere år og samfundets voksende behov for nye investorer og udvikling af nye bæredygtige modeller.

Men den katalytiske tilgang er ikke en model, som kan integreres i en filantropisk fonds arbejde overnight. For skal fondene blive vigtige katalysatorer for løsninger af store komplekse samfundsudfordringer, er der en række forudsætninger, de skal opfylde.”

Login