Bestyrelser forsikrer sig mod skuffede investorer

Det er forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse i dag. Kravene er skærpet, og lever medlemmerne ikke op til deres forpligtelser, risikerer de at hæfte for millioner af kroner. Det har øget salget af direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringer markant og tredoblet antallet af anmeldelser på få år, siger forsikringsselskaberne. Langt de fleste sager bliver løst i hemmelige forlig. Og der er store beløb på spil.

Risikoen for at blive sagsøgt for millioner af kroner er steget betydeligt for landets mange bestyrelsesmedlemmer og direktører.

Aggressive aktionærer, kreditorer og kuratorer går i stadig stigende grad efter de enkelte medlemmer af virksomhedernes bestyrelser og direktioner, når de forsøger at hive penge hjem for at få dækket noget af deres økonomisk tab.

Samtidig er markedet for direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringer i hastig vækst. Antallet af anmeldelser stiger år for år. Det samme gør de samlede erstatningsudbetalinger og sagsomkostninger til dyre advokater og revisorer, lyder det samstemmende fra en række af de forsikringsselskaber, der tilbyder bestyrelsesforsikringer.

Login