Billig skifergas truer markedet for vedvarende energi

Store fund af skifergas i USA og Kina truer omstillingen til bæredygtig energi, netop som vedvarende energi er ved at blive konkurrencedygtig i forhold til fossile brændsler. Skifergassen er billig og rigelig, men ingen ved, hvad den hårdhændede gasudvinding vil koste miljøet.

Det har igennem flere år blot været et spørgsmål om tid, før vedvarende energikilder som sol og vind kan konkurrere med konventionelle, fossile brændsler som olie og kul. Priserne på energi fra fossile brændsler er nemlig hidtil, trods periodiske udsving, kun gået en vej, og det er i vejret, mens det omvendte er tilfældet for vedvarende energi.

Den udvikling er en naturlig følge af, at fossile brændsler er en begrænset ressource, som det bliver stadig vanskeligere at udvinde, mens teknologien til udnyttelse af vedvarende energikilder bliver stadig mere effektiv. Desuden arbejdes der over hele kloden politisk mod at omstille energisektoren til at kunne undvære de begrænsede og forurenende fossile energikilder.

Men så begyndte olie- og gasindustrien at udvikle teknologier til at udvinde olie og gas fra tjæresand og fra skiferlag dybt nede i undergrunden. Og det truer nu med at forværre business-casen for vedvarende energi og udsætte omstillingen af energisektoren. Specielt har den såkaldte fraktureringsproces gjort det nemt og ikke mindst billigt at udnytte skifergassen. Frakturering indebærer, at skiferlaget flækkes og en kemisk væske pumpes ned for at frigøre gassen.

Login